Gå till innehåll

Sveriges Allmännytta

Åmåls Kommunfastigheter AB är medlem i Sveriges allmännytta.

Medlemskapet

I bransch- och intresseorganisationen Sveriges allmännytta, tidigare SABO, kan alla kommunägda bostadsföretag vara medlemmar.
Som medlemmar välkomnas även företag eller organisationer som har som huvudsaklig uppgift att långsiktigt bygga och förvalta bostäder och lokaler vilka upplåts som hyresrätt.

SABO bildades 1950 och har successivt vuxit till att i dag omfatta ca 300 bostadsföretag. Medlemmarna finns över hela Sverige och varierar i storlek från 33 lägenheter till över 43 000.
2019 byter SABO namn till Sveriges Allmännytta för att lättare kunna nå ut i samhällsdebatten med ett namn som tydligt säger vad organisationen står för.

Flertalet av de allmännyttiga bostadsföretagen ägs av kommunerna som också utser bolagets styrelser.

Bostadsbolagens uppgift är att erbjuda goda, hälsosamma och prisvärda bostäder för alla. Ofta kännetecknas verksamheten av hyresgästinflytande som Sveriges allmännytta värnar om.
Tillsammans äger och förvaltar våra medlemsföretag ca 727 000 bostäder och omkring 1,2 miljoner hyresgäster. Oavsett bolagets storlek och marknadsmässiga förutsättningar finns många frågor
med gemensamt intresse.

Sveriges allmännytta logga

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 januari 2024
Publicerad:
4 juli 2023