Gå till innehåll

Åmåls Kommunfastigheters styrelse och revisorer

Åmåls Kommunfastigheter AB är ett kommunalt bolag, helägt av Åmåls Kommun, och styrelsen utses av kommunfullmäktige i Åmål.

Ordinarie ledamöter

Per Hellberg (M) ordförande
Susanne Korduner (S) vice ordförande
Kjell Kaså (C)
Ricky Ohlsson (KD)
Christina Gyllenklint (MP)
Annette Wennersten (S)
Anne Kaye (SD)

Suppleanter

Sven Callenberg (C)
Peter Stenberg (L)
Stig Elveljung (M)
Christer Örtegren (S)
Lars Wising (SD)

Verkställande direktör

Magnus Dalsbo

Revisor

Mattias Eriksson, auktoriserad revisor

Revisorsuppleant

Markus Persson, auktoriserad revisor

Lekmannarevisorer

Göran Karlsson (S)
Rune Johansson (KD)

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 april 2024
Publicerad:
4 juli 2023