Gå till innehåll

E-faktura till ÅKAB

Sedan 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura enligt ny europeisk standard. Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt nya standarden.

Som leverantör till oss har ni möjlighet att att skicka e-faktura på något av följande sätt:

 • E-fakturor via vår PEPPOL-adress
 • E-fakturor via er egen VAN-partner
 • E-fakturor i formatet SveFaktura med leveransmetod FTP direkt till vår partner ÅDATA.

Observera att PDF inte är ett godkänt format och att en mejlad faktura inte räknas som e-faktura.

Se beskrivning av alternativen här nedan.

Vår PEPPOL-adress är: 0007:5565268520

Om ni anlitar egen partner för produktion, konvertering och leverans av EDI-fakturor kontaktar ni denna och ber dem sätta upp ett fakturaflöde till oss enligt nedan:

Fakturorna skall levereras till oss som SveFakturor enligt standarden ”SveFaktura 1.0” någon av följande vägar:

 1. Via Tieto Sweden
  Ange e-adress: 5565268520 Operatörsid: TIETOSE
 2. Via vår partner Å-DATA som hanterar förmedligen av våra fakturor och tar emot fakturor via FTP, se avsnitt 3.
 3. Via VAN-operatörerna Posten/Strålfors, Itella, CSC eller Basware. Beställ routingen hos er VAN-operatör och meddela att er fakturamottagare är ansluten via Å-DATA. Adresseringen sker via organisationsnummer 5565268520 eller GLN 7365565268528.

De leverantörer som har tekniska möjligheter till detta erbjuds att leverera fakturorna som SveFaktura via kommunikationsprotokollen FTP eller SFTP (FTP via SSH). Fakturorna skickas till vår partner Å-DATA.

Fakturaformat:
SveFaktura (SFTI Basic Invoice version 1.0).
Fakturorna skickas endera som en fil per faktura eller som en totalfil paketerade med SBDH.

Namnsättningen av filerna är valfri förutom att det måste avslutas med ”.xml”, men vi rekommenderar att ni har med ert företagsnamn + något unikt nummer i namnet (förslagsvis fakturanummer) för lättare identifiering vid felsökning.

Protokoll:
FTP/SFTP
Inloggningsuppgifter erhålls genom att beställa dessa via e-post till drift@a-data.nu
Vid beställningen ange företagsnamn, organisationsnummer samt namn och e-postadress på kontaktperson respektive driftsupport hos er.
Ange vilket protokoll ni önskar köra.

Testförfarande:
Lämpligen skickas en testfaktura med tydlig markering på fakturan att den avser test. Samtidigt skickar ni ett e-postmeddelande till vår projektledare, med kopia till teknisk kontakt om detta.Ingen särskild föranmälan behöver göras.
Vår projektledare är: Thomas Werner, e-post: thomas@a-data.nu Telefon: 021-183535
Teknisk kontakt är: Å-DATA e-post: drift@a-data.nu Telefon: 021-183535

Följande är kompletterande information för fakturautställare som själva skapar och skickar SveFakturor:

 1. Mottagarreferens
  Notera att mottagarreferens är obligatoriskt i Svefakturan. Kontakta fakturamottagaren för att få information om vad denne förväntar sig i detta fält.
  Uppgifterna skall finnas i fältet /sfti:Invoice/sfti:RequisitionistDocumentReference/cac:ID.
  Vi arbetar med interna mottagarreferenser om upp till 10 tecken (text) och om fakturan avser ”spontana” inköp så förväntas vår personal att ange sin mottagarreferens så att ni kan skicka med denna med fakturan.
 2. Avsändarreferens
  Fakturautställarens referens anges i AdditionalDocumentReference, och i det fall att referensen är ett avtals- eller anläggnings-/abonnemangsnummer så kan vårt ekonomisystem själv göra kopplingen till den interna mottagarreferensen. Se bilaga ”AdditionalDocumentReference.pdf” för detaljerad information.
 3. Fakturamottagarens identifikation
  Å-DATA:s mottagande fakturaväxel sorterar fakturorna baserat på fakturamottagarens identitet som kan vara organisationsnummer, GLN eller VAT-nummer.
  Normalt så anges detta i fältet cac:BuyerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cac:ID.
  I första hand skall organisationsnummer användas.
 4. Betalinformation
  Vi rekommenderar att man även anger till vilket BG/PG nummer som betalningen skall ske, detta för att förenkla för fakturamottagaren. Uppgifterna skall finnas i cac:PaymentMeans.

  Testförfarande:
  Lämpligen skickas en testfaktura med tydlig markering på fakturan att den avser test. Samtidigt skickar ni ett e-postmeddelande till vår projektledare, med kopia till teknisk kontakt om detta. Ingen särskild föranmälan behöver göras.

Hjälpmedel för fakturautställare

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 januari 2024
Publicerad:
4 juli 2023