Gå till innehåll

Boinflytande

Några gånger per år har vi boinflytandemöte där vi träffar respresentanter från Hyresgästföreningen för att prata om stort och smått. För oss är det viktigt att du som hyresgäst har möjlighet att vara med och påverka ditt boende.

Ett sätt att påverka ditt boende

Vi på Åmåls Kommunfastigheter har ett antal gånger per år möte
med representanter från hyresgästföreningen både regionalt och
lokalt för att stämma av vad som är på gång och få reda på hur hyres-
gästerna har det. Detta kallas Boinflytandemöte och är ett värdefullt
forum för både hyresgäster och hyresvärd att diskutera olika frågor.

Ibland har vi på Åmåls Kommunfastigheter egna enkäter där vi vill
veta vad våra hyresgäster tycker om sitt boende och vad de tycker
om oss. Detta är mycket värdefullt för oss.

Samarbete grupp

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 februari 2024
Publicerad:
21 september 2023