Gå till innehåll

Tentamen

Är du skriven i Åmåls kommun och behöver en tentamensplats finns det möjlighet på Åmåls lärcenter, skicka din tentamensförfrågan till vux@amal.se (se rutin nedan). Vi erbjuder servicen i mån av tillgängliga resurser (personal och lokaler).

Skriver med penna

Så här gör du en tentamensförfrågan:

 • Kontrollera med ansvarig utbildningsanordnare att du får skriva tentamen på annan ort.
 • Skicka en tentamensförfrågan till oss på vux@amal.se minst 15 arbetsdagar före tentamenstillfället.
 • Uppge följande information:
  • Förnamn
  • Efternamn
  • Hemkommun
  • Telefonnummer
  • Vilken dag och tid är tentamen?
  • Vilket universitet/vilken högskola läser du vid?
 • Vi besvarar din förfrågan per e-post inom några arbetsdagar.
 • Får du klartecken från lärcenter Åmål anmäler du dig därefter till din högskola/universitet att du ska skriva din tentamen här enligt deras anvisningar.
Nitus nätverk för kommunala lärcentra

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 mars 2024
Publicerad:
15 september 2023