Gå till innehåll

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarens arbete handlar om att stötta dig i att planera din framtid och ge dig förutsättningar så att du kan göra ett så väl genomtänkt val som möjligt. Du är själv aktiv i planeringen av din framtid.

2 väg skyltar utan text

Under gymnasietiden är det många val som ska göras inför framtiden. Ibland behöver du stöd och hjälp i valprocessen. Då kan du vända dig till skolans studie- och yrkesvägledare för att bolla idéer, tips på hur du finner väsentlig information eller för att få vägledning. Information är faktabaserad medan vägledning kräver tid och eftertanke.

Genom att prata med skolans studie- och yrkesvägledare har du möjlighet att göra ett så välgrundat val som möjligt när du ska välja kurser på gymnasiet, eftergymnasial utbildning, yrke och karriär.
Tänk på att även annan personal på skolan så som mentor och lärare i de aktuella kurserna, kompisar och föräldrar också är bra bollplank när du står inför ett val.

 • Vägledningssamtal för att prata om dina funderingar kring studier, yrke och framtid
 • Information om de program och kurser Karlbergsgymnasiet erbjuder
 • Programbyten
 • Byten av kurser
 • Information och vägledning kring val inom programmen
 • Frågor om ansökan till eftergymnasial utbildning
 • Vägledning vid CV-skrivning
 • Antagnings- och behörighetsregler till eftergymnasial utbildning
 • Meritpoäng för kurser

Ett vägledningssamtal är cirka 30 minuter långt. Boka ett samtal genom att skicka ett mail. Utgå ifrån var du står nu och fundera över dina mål och hur du tänker nå dit. Allt detta kan du få hjälp av studie- och yrkesvägledaren med, men det är bra om du börjat fundera redan innan mötet.

Förbered dig gärna genom att:

 • Skriva ner de tankar och funderingar du har.
 • Titta igenom tänkbara eftergymnasiala utbildningar som du är intresserad av.
 • Vilket yrkesområde som intresserar dig.

Studie- & yrkesvägledare:

Ann-Christin Hard
Ansvarar för ES, EK, NA, SA, TE, IMS
E-post:
ann-christin.hard@amal.se
Telefon: 0532-17249

Studie- & yrkesvägledare Ann-Christin Hard

Frida Wiigh
Ansvarar för BF, EE, FS, IN, VO, IMA
E-post: frida.wiigh@amal.se
Telefon: 0532-17279

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 mars 2024
Publicerad:
10 januari 2024