Gå till innehåll

Arvoderade uppdrag

Utöver att ha en anställning i Åmåls kommun så finns det fler uppdrag för dig som vill bidra till och göra kommunen bättre.

Skulptur Eva

Familjehem, jourhem, kontaktfamiljer

För dig som vill bidra till barns rätt till föräldrar och vuxnas stöd, finns det möjlighet att vara familjehem, jourhem och kontaktfamilj.

God man

Vill du bidra till att stötta människor med att hantera sin vardagsekonomi samt stötta dem i rättsliga och sociala frågor? Då kan uppdraget som god man vara något för dig. Som god man behövs inga specifika kunskaper. Det vi söker är medmänniskor som vet hur man sköter vardagsekonomi och har en uppfattning om hur samhället fungerar i stort.

Kontaktperson

Om du är en person som vill hjälpa människor som annars riskerar att bli isolerade till att få möjlighet att vara vara en del av en social samvaro och fritidsintressen, så kan kontaktperson vara något för dig.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2024
Publicerad:
30 oktober 2023