Gå till innehåll

Uthyrningsregler

Söker du lägenhet eller bor du redan hos oss?
Här hittar du bland annat information om vår bostadskö, hur du söker lägenhet och vilka uthyrningsregler vi har.

Att bo hos oss

Att bo i hyresrätt är fördelaktigt på många sätt:

 • Du slipper på ett riskabelt sätt satsa pengar i ditt boende
 • Du har rätt att få saker som går sönder på grund av förslitning och som tillhör lägenheten reparerade
 • Du får lägenheten målad/tapetserad med jämna mellanrum (följer underhållsplan)
 • Du är fri att flytta när du vill och har endast 3 månaders uppsägningstid

 

Lawyer Signing Business Contract Paper Document With Pen

När du söker lägenhet hos oss gäller följande:

 1. Från den dagen du fyller 16 år kan du registrera dig som sökande i bostadskön, men du kan inte anmäla intresse på något ledigt objekt förrän du fyllt 18 år.
 2. Du får inte ha någon hyresskuld
 3. Du bör inte ha några betalningsanmärkningar.
 4. Du ska ha goda referenser från din tidigare hyresvärd.
 5. Du skall kunna betala hyran med din inkomst, minst 3 x årshyran. Inkomst kan till exempel vara lön, a-kassa, studielån (CSN), pension (ålders- eller sjukpension), försörjningsstöd beviljat av socialförvaltningen i Åmåls kommun. Inkomsten ska kunna styrkas.
 6. Saknas inkomst eller inkomsten anses för låg i proportion till hyran, krävs godtagbar borgen som säkerhet.

Det hårda trycket på lägenheter i Åmål bidrar till att många tränger ihop sig och bor alltför trångt i samma bostad. Därför finns riktlinjer för hur många personer som får bo i en och samma bostad. Detta gör vi för att förhindra osunda boendeförhållanden, både för den som bor trångt, men även för kringboende som påverkas.

Om nedanstående begränsningar inte följs kan hyresavtalet komma att sägas upp.

Boende per lägenhet:

1 rum och kök, ca 40 kvm: 3 personer

2 rum och kök, ca 50 kvm: 4 personer

3 rum och kök, ca 70 kvm: 6 personer

4 rum och kök, ca 90 kvm: 8 personer

5 rum och kök, ca 110 kvm:10 personer

6 rum och kök, ca 130 kvm:12 personer

Åmåls Kommunfastigheter AB förbehåller sig rätten att begära kreditupplysning på samtliga sökande och kontrollera tidigare boende samt göra den slutliga bedömningen om hyresavtal kan tecknas.

När en lägenhet blir ledig erbjuds den till den kund som, ur företags synvinkel, för tillfället anses vara bästa lämpad. Vår strävan är alltid att få ”rätt kund” till rätt bostad och därmed nöjda hyresgäster.

Vid valet av hyresgäst kan särskild hänsyn till:

 1. Hyresgäster som redan bor hos Åmåls Kommunfastigheter AB.
 2. Arbetsmarknadsförtur; företag eller myndigheter som är under etablering eller utveckling samt sökande med förtur för arbete i kommunen eller i dess närhet. Anställningsavtal ska uppvisas.

Dessa erbjuds lägenhet där det för tillfället finns. Något speciellt område kan inte vara ett helt självklart krav från den sökande. Ofta är fler än en person ”rätt kund”. I dessa fall blir anmälningstiden i intresseregistret utslagsgivande. Särskild hänsyn kan dock tas till hushåll med särskilda stödbehov. Bedömningen av bostadsbehovet görs tillsammans med socialförvaltningen i Åmåls kommun. Bedömningen utifrån särskild hänsyn, innebär i så fall lämplig lägenhet utifrån Åmåls Kommunfastigheters perspektiv.

Innan du kan delta i intresseanmälan måste du registrera dig på hemsidan.

En årlig avgift tas ut för att stå i vår bostadskö, för närvarande 100 kronor. Betalas inte avgiften raderas registreringen och din köplats. Du som innehar ett hyreskontrakt på lägenhet hos Åmåls Kommunfastigheter AB är undantagen köavgift.

Om du inte har tillgång till Internet kan du vända dig till oss på telefon 0532- 77 71 00, för ytterligare information.

Du kan också besöka oss på kontoret där vi har en kunddator till förfogande. Observera att du inte kan påverka rangordningen, eller din plats i kön genom att ringa eller besöka oss.

Kötiden är personlig och kan inte överlåtas till någon annan.

Vi har inget förturssystem för trångboddhet, separationer eller liknande. Nya lediga bostäder presenteras löpande via vår hemsida. Här får du anmäla ditt intresse på en eller flera lägenheter.

Du kan anmäla intresse för högst sex lägenheter samtidigt.

Du blir spärrad i tolv månader om du ej svarat eller svarat nej på fem erbjudanden inom ett år. Detta för att korta ner vår uthyrningsprocess, många anmäler sitt intresse för lägenheter de egentligen inte är intresserade av.

Det är viktigt att fylla i intresseanmälan så noga som möjligt. Erbjudande av ledig lägenhet sker samtidigt till fler personer. Bland de som sedan tackar ja till erbjudandet tilldelas lägenheten till en av de sökande med hänsyn taget till registrerad köpoäng och inkomst samt individuell kundbedömning.

Ett krav från oss är att du har eller tecknar hemförsäkring i samband med att du skriver kontrakt på lägenhet. Ska du ha ett akvarium i din lägenhet får du skaffa extra försäkring för detta som du kan visa på kontoret innan iordningställande.

Nya hyresgäster får inte tillgång till sina nycklar innan Åmåls Kommunfastigheter AB sett att hyran är betald.

Om du flyttar från Åmåls Kommunfastigheter AB är din uppsägningstid tre kalendermånader. Uppsägningen räknas alltid från den sista i månaden oavsett när i månaden du säger upp din lägenhet. Din uppsägningstid finner du på ditt hyresavtal. En månads uppsägningstid kan tillämpas vid dödsfall och när befintlig hyresgäst flyttar till kommunens service- och äldreboende.

Interna hyresrutiner

Även när du flyttar inom Åmåls Kommunfastigheter AB ställs krav på att du ska ha skött dina hyresbetalningar och för övrigt inte ha några anmärkningar som hyresgäst.

Din uppsägningstid är tre kalendermånader även när du byter bostad inom Åmåls Kommunfastigheter AB. Uppsägningen räknas alltid från den sista i månaden oavsett när i månaden du säger upp din lägenhet.

Du måste själv aktivt anmäla intresse genom att registrera dig även om du bor hos oss. Kom ihåg att uppdatera eller förnya dina uppgifter en gång per år för att din intresseanmälan skall finnas kvar.

Särskilda uthyrningsregler

75 % av lägenheterna i Porten, Betslet och Adolfsberg hyrs endast ut till dig som har regelbunden inkomst från förvärvsarbete. I övrigt gäller Åmåls Kommunfastigheter AB:s uthyrningsregler och lägenheterna erbjuds efter köpoäng. Du som redan har avtal på en bostad i Porten, Betslet och Adolfsberg kan fortfarande flytta inom området utan krav på inkomst från arbete.

Vår uthyrningspolicy ingår som ett kvalitetsdokument i vår beskrivning av verksamheten och är föremål för regelbunden utvärdering och uppdatering.

 1. Från den dagen du fyller 16 år kan du registrera dig som sökande i bostadskön, men du kan inte anmäla intresse på något ledigt objekt förrän du fyllt 18 år.
 2. Du får inte ha någon hyresskuld.
 3. Du bör inte ha några betalningsanmärkningar.
 4. Du ska ha goda referenser från din tidigare hyresvärd.
 5. Du skall kunna betala hyran med din inkomst, minst 3 x årshyran. Inkomst kan till exempel vara lön, a-kassa, studielån (CSN), pension (ålders- eller sjukpension), försörjningsstöd beviljat av socialförvaltningen i Åmåls kommun. Inkomsten ska kunna styrkas.
 6. Saknas inkomst eller inkomsten anses för låg i proportion till hyran, krävs godtagbar borgen som säkerhet.

Bostadskö

För att kunna söka lägenhet hos ÅKAB behöver du vara registrerad i bostadskön. Registrera dig till vår bostadskö på "Mina sidor".

Det är på "Mina sidor" du sedan anmäler intresse för lediga lägenheter, ser dina köpoäng, besvarar erbjudanden osv. Det betyder att du behöver vara aktiv och bevaka aktuella händelser på "Mina sidor" så du till exempel inte missar ett eventuellt erbjudande. Det är även mycket viktigt att du har aktuella kontaktuppgifter registrerade på "Mina sidor"

Tänk på att du blir spärrad i tolv månader om du inte svarat alls eller svarat nej på fem erbjudande inom tolv månader.

En årlig avgift tas ut för att stå i vår bostadskö, för närvarande 100 kronor. Betalas inte avgiften raderas registreringen och din köplats.

Bostadskö

En årlig avgift tas ut för att stå i vår bostadskö, för närvarande 100 kronor. Betalas inte avgiften raderas registreringen och din köplats. Du som innehar ett hyreskontrakt på lägenhet hos Åmåls Kommunfastigheter AB är undantagen köavgift.

Om du inte har tillgång till Internet kan du vända dig till oss för hjälp att registrera dig i bostadskön. Observera att du inte kan påverka rangordningen, eller din plats i kön genom att ringa eller besöka oss.

Kötiden är personlig och kan inte överlåtas till någon annan.

Vi har inget förturssystem för trångboddhet, separationer eller liknande. Nya lediga bostäder presenteras löpande via vår hemsida. Här får du anmäla ditt intresse på en eller flera lägenheter.

Intresseanmälan

När du är registrerad i vår bostadskö kan du anmäla intresse för högst sex lägenheter samtidigt.

Du blir spärrad i tolv månader om du ej svarat eller svarat nej på fem erbjudanden inom ett år. Detta för att korta ner vår uthyrningsprocess, många anmäler sitt intresse för lägenheter de egentligen inte är intresserade av.

Det är viktigt att fylla i intresseanmälan så noga som möjligt. Erbjudande av ledig lägenhet sker samtidigt till fler personer. Bland de som sedan tackar ja till erbjudandet tilldelas lägenheten till en av de sökande med hänsyn taget till registrerad köpoäng och inkomst samt individuell kundbedömning.

Hemförsäkring

Ett krav från oss är att du har eller tecknar hemförsäkring i samband med att du skriver kontrakt på lägenhet. Om du har tänkt att ha ett akvarium i din lägenhet tecknar du en extra försäkring för detta som du kan visa på kontoret innan iordningställande.

Nya hyresgäster får inte tillgång till sina nycklar innan Åmåls Kommunfastigheter AB sett att hyran är betald.

Folkbokföring

När du ska anmäla flytt ska du kontakta Skatteverket. Många rättigheter och skyldigheter som du har är beroende av att du är folkbokförd och var du är folkbokförd.

Kreditupplysning

Åmåls Kommunfastigheter AB förbehåller sig rätten att begära kreditupplysning på samtliga sökande och kontrollera tidigare boende samt göra den slutliga bedömningen om hyresavtal kan tecknas.

Regler kring antal person per lägenhet

Därför finns riktlinjer för hur många personer som får bo i en och samma bostad. Detta gör vi för att förhindra osunda boendeförhållanden, både för den som bor trångt, men även för kringboende som påverkas.

Om nedanstående begränsningar inte följs kan hyresavtalet komma att sägas upp.

1 rum och kök, ca 40 kvm: 3 personer
2 rum och kök, ca 50 kvm: 4 personer
3 rum och kök, ca 70 kvm: 6 personer
4 rum och kök, ca 90 kvm: 8 personer
5 rum och kök, ca 110 kvm:10 personer
6 rum och kök, ca 130 kvm:12 personer

Även när du flyttar inom Åmåls Kommunfastigheter AB ställs krav på att du ska ha skött dina hyresbetalningar och för övrigt inte ha några anmärkningar som hyresgäst.

Din uppsägningstid är tre kalendermånader även när du byter bostad inom Åmåls Kommunfastigheter AB. Uppsägningen räknas alltid från den sista i månaden oavsett när i månaden du säger upp din lägenhet.

Du måste själv aktivt anmäla intresse genom att registrera dig även om du bor hos oss. Kom ihåg att uppdatera eller förnya dina uppgifter en gång per år för att din intresseanmälan skall finnas kvar.

Särskild hänsyn

När en lägenhet blir ledig erbjuds den till den kund som, ur företags synvinkel, för tillfället anses vara bästa lämpad. Vår strävan är alltid att få ”rätt kund” till rätt bostad och därmed nöjda hyresgäster.

Vid valet hyresgäst kan särskild hänsyn tas vid:

 1. Hyresgäster som redan bor hos Åmåls Kommunfastigheter AB.
 2. Arbetsmarknadsförtur; företag eller myndigheter som är under etablering eller utveckling samt sökande med förtur för arbete i kommunen eller i dess närhet. Anställningsavtal ska uppvisas.

Dessa erbjuds lägenhet där det för tillfället finns. Något speciellt område kan inte vara ett helt självklart krav från den sökande. Ofta är fler än en person ”rätt kund”. I dessa fall blir anmälningstiden i bostadskön utslagsgivande. Särskild hänsyn kan dock tas till hushåll med särskilda stödbehov. Bedömningen av bostadsbehovet görs tillsammans med socialförvaltningen i Åmåls kommun. Bedömningen utifrån särskild hänsyn, innebär i så fall lämplig lägenhet utifrån Åmåls Kommunfastigheters perspektiv.

Innan du kan delta i intresseanmälan måste du registrera dig på hemsidan.

Förvärvsarbete

75 % av lägenheterna i kvarteren Porten, Betslet och Adolfsberg hyrs endast ut till dig som har regelbunden inkomst från förvärvsarbete. I övrigt gäller Åmåls Kommunfastigheter AB:s uthyrningsregler och lägenheterna erbjuds efter köpoäng. Du som redan har avtal på en bostad i Porten, Betslet och Adolfsberg kan fortfarande flytta inom området utan krav på inkomst från arbete.

Vår uthyrningspolicy ingår som ett kvalitetsdokument i vår beskrivning av verksamheten och är föremål för regelbunden utvärdering och uppdatering.

Att bo i hyresrätt är fördelaktigt på många sätt, men du har även några skyldigheter och regler som är viktigt att tänka på när du bor hos oss.

Hänsyn

Visa hänsyn till dina grannar!

Du har rätt till lugn och ro i ditt hem. En del blir störda av sådant som andra inte bryr sig om. En del är kvällsmänniskor. Andra trivs bäst i tidig morgonstund. För att vi ska fungera tillsammans krävs det att man visar hänsyn till varandra. Vi ser helst att det är lugnt vid klockan 20:00 och efter klockan 22:00 ska det vara tyst.
Informera gärna dina grannar om du ska ha fest.

Betala hyran

Betala din hyra i tid. Du betalar din hyra en månad i förväg genom den hyresavi du får av oss eller genom autogiro eller e-faktura.

Vårda din lägenhet

Vårda din lägenhet och håll rent och snyggt både inomhus så väl som i trapphus och på balkong och uteplats!

Vid upptäckta fel i lägenheten ska detta anmälas så snabbt som möjligt.

Fordon på bostadsområdet

Kör inte in i bostadsområdet med bil/MC/moped. Barn leker där!

Tvättstuga

Följ tvättreglerna som finns i gemensamma tvättstugan och respektera de bokade tvätttiderna.

Mattpiskning

All skakning och piskning av mattor eller dylikt skall göras vid
piskställning. Får EJ utföras från balkong, uteplats eller fönster.
Mattor eller textilier får ej hängas över balkong eller loftgångsräcke.

Antenner/paraboler

Antenner eller paraboler får EJ monteras någonstans på eller i
fastigheten.

Parabol kan monteras innanför balkongen dock inte på
fastigheten. Kontrollera alltid med oss på ÅKAB först.

Grillning på balkong/uteplats

Grillning med öppen låga tillåts inte på grund av brandrisk.
Grillning får ske med el-grill, så länge det inte stör grannarna.

Mata fåglar

Det är inte tillåtet att mata fåglar på våra bostadsområden!

Rasta inte ditt husdjur i bostadsområdet

Rasta inte hundar/katter och andra husdjur i bostadsområdet.

Installationer

Endast person med särskild behörighet får göra ingrepp i
ledningar för vatten, avlopp eller el.

Tala alltid med oss på ÅKAB först innan du beställer några liknande arbeten till din lägenhet!

Uppsägning

Om du flyttar från Åmåls Kommunfastigheter AB är din uppsägningstid tre kalendermånader. Uppsägningen räknas alltid från den sista i månaden oavsett när i månaden du säger upp din lägenhet.

Din uppsägningstid finner du på ditt hyresavtal. En månads uppsägningstid kan tillämpas vid dödsfall och när befintlig hyresgäst flyttar till kommunens service- och äldreboende.

Du kommer att få en besiktningstid av oss då vi kommer och gör avsyn i din lägenhet.

Förbered dig genom att städa noggrant, se till att utrustningsdetaljer som tillhör lägenheten t ex. dörrar, hatthylla, gardinbeslag, badrumsskåp mm finns i lägenheten till besiktningen.

Du måste städa lägenheten noggrant samt lämna tillbaka nycklarna senast kl 12.00 på avflyttningsdagen.

Kontrollera att du kan lämna tillbaka alla nycklar (inkl. tvättstuga, garage, förråd mm).

Lägenhetsvisning

När lägenheten är uppsagd och ledig till uthyrning är hyresgästen
skyldig att låta den visas på lämplig tid som hyresgäst och hyresvärd
kan komma överens om.

Skadeansvar

Enligt hyreslagen skall hyresgästen ersätta hyresvärden för de
skador som uppkommer i lägenheten genom hyresgästens eget vållande. Hyresgästen ansvarar också för skador i lägenheten som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 mars 2024
Publicerad:
4 juli 2023