Gå till innehåll

Bidrag till föreningar

Har du en förening och behöver söka bidrag? Då hittar du informationen du söker på denna sida.

Discgolf Örnäs

På denna sida hittar du information om hur du söker bidrag om du är aktiv i en idrottsförening.

 • Kulturföreningar - handläggs av kulturenheten, 0532-77 72 55.
 • Föreningar med ungdomsverksamhet, föreningar för funktionshindrade och övriga vuxenföreningar handläggs av teknik och fritid Säffle-Åmål.

Alla aktiviteter

Allaaktiviteter.se är en söktjänst där föreningar på ett enkelt och överskådligt sätt kan sprida information om sina aktiviteter och evenemang. Medlemskap hos Allaaktiviteter.se är kostnadsfritt för föreningar och ideella organisationer.

Här söker du verksamhetsbidrag för föreningar

Villkor för allmänt verksamhetsbidrag

 • du ska uppfylla den allmänna bestämmelserna
 • rörelse/friluftsliv ska vara det primära syftet och träffen ska vara organiserad
 • varje tillfälle ska omfatta minst en timma
 • föreningen ska hålla minst 10 träffar per kalenderår
 • för varje deltagare utgår ett grundbidrag
 • när aktiviteten hålls erhåller föreningen ett grundbidrag för ledare. Leds aktiviteten av flera ledare erhåller föreningen ytterligare ett ledarstöd för aktiviteten
 • om aktiviteten leds av person över 65 år, får ledaren även räknas som aktiv
 • personer med funktionshinder räknas som deltagare oavsett ålder

Ansökan lämnas in senast 31 mars varje år och ska innehålla:

 • verksamhetsberättelse för föregående år
 • bokslut över föregående år
 • revisionsberättelse
 • sammanställningslista över förda närvarokort

Skicka din ansökan till:
Säffle kommun
Teknik och fritid
661 80 Säffle
eller till teknik.fritid@saffle.se

Detta bidrag syftar till att underlätta för föreningar med stora kostnader att upprätthålla god och säker standard på sin verksamhet. Bidraget premierar särskilt föreningar som lockar många deltagare, som är aktiva och ger ett särskilt värde åt jämtställdheten.

Villkor för särskilt verksamhetsbidrag

 • du ska uppfylla de allmänna bestämmelserna
 • att teknik- och fritidsnämnden beslutar om bidraget

Din ansökan ska lämnas in senast 31 mars på blankett som tillhandahålls av teknik- och fritidsnämnden, och ska innehålla en kortfattad beskrivning av årets verksamhet, ansökt bidragssumma samt en motivering till ansökt bidragssumma.

Ansökan lämnas in senast 31 mars varje år och ska innehålla

 • verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
 • redovisning av antalet medlemmar
 • bokslut för föregående verksamhetsår
 • revisionsberättelse

Skicka din ansökan till

Säffle kommun
Teknik och fritid
661 80 Säffle
eller till teknik.fritid@saffle.se

Regler för föreningsbidrag Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Klicka här för ansökan om särskilt verksamhetsbidrag Pdf, 178.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Detta bidrag syftar till att underlätta för föreningar att investera/återinvestera i sina föreningsägda anläggningar.
Det syftar också till att stödja anläggningsprojekt för att utveckla fler aktivitetsytor, tillgänglighetsanpassning, utveckling av nyttjandeperiod samt av ny- och tillbyggnad av anläggningen.
(Kostnader knutna till verksamheten är inte bidragsgrundande.)

Villkor för anläggningsbidrag

 • att föreningen uppfyller de allmänna bestämmelserna
 • att föreningen äger sin anläggning
 • 11-50 sammankomster/år ger ett bidrag om max 40% eller 100.000 av godkända kostnader
 • 51 eller fler sammankomster/år ger ett bidrag om max 50% eller 100.00 av godkända kostnader

Din ansökan ska lämnas in senast 31 mars på avsedd blankett. Ansökan ska innehålla syfte, målsättning, tidsplan och budget för projektet.

Verifikationer på utfört arbete ska redovisas senast 1 december innevarande år.

Ansökan lämnas in senast 31 mars varje år och ska innehålla

Säffle kommun
Teknik och fritid
661 80 Säffle
eller till teknik.fritid@saffle.se

Regler för föreningsbidrag Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Klicka här för ansökan om anläggningsbidrag Pdf, 983.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Nominera ledarstipendiat

Varje år uppmärksammar Säffle kommun eldsjälar och ledare inom de ideella verksamheterna.

Många föreningsledare gör ett stort ideellt arbete och bidrar till en fin verksamhet och här får föreningarna möjligheten att nominera sin kandidat.

Villkor för nominering av ledarstipendiat

 • föreningen ska vara förslagsställare och ska uppfylla de allmänna bestämmelserna
 • för att erhålla ledarstipendiet ska kandidaten ha tagit initiativ till en god verksamhet och på ett förtjänstfullt sätt verkat inom föreningen. Samt att kandidaten ej får ha yrkesliknande anställning inom föreningen.
 • Teknik- och fritidsnämnden utser sedan stipendiaten.

Förslag på stipendiater ska lämnas in senast 31 oktober på avsedd blankett.

Regler för ledarstipendium Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Behöver du mer upplysningar om föreningarnas kontaktpersoner och beställning av föreningsmatriklar hittar du dessa bland kontaktuppgifter nedan.

 • Afasiföreningen i Norra Älvsborg, 0520-152 40
 • Aktiespararna Säffle/Åmål lokalavdelning
 • Amnesty International, 0532-711 63
 • Astma- och Allergiföreningen, 0532-714 54
 • Baptistkyrkans Ungdomsförbund
 • BMS Åminton
 • Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund
 • Dalslands Litteraturförening
 • Dalslands Konstförening
 • Dalslands Konstnärsförbund
 • Dalslands Ornitologiska Förening
 • Dalslands Skrivarförening, 0531-350 41
 • Dalslands Travsällskap, 0532-166 40
 • DCSW Dansförening i Åmål, 0532-104 04
 • DHR lokalavdelning i Åmål, 0532-158 60
 • Döva och hörselskadade barn Västra, 076-16 36 311
 • Edsleskogs byalag, Inger Fogelberg, Strand 504, 66291 Åmål
 • Edsleskogs Bygdegårdsförening, 0532-511 23
 • Edsleskogs Hembygdsförening, 0532-500 23
 • Edsleskogs Idrottsförening, 0532-511 28
 • Fengersfors IK, 0532-231 33
 • Fengersfors-Fröskog Byalag, 0532-233 66
 • Folkkören
 • Forsbacka Golfklubb
 • Friluftsfrämjandet, 0532-234 78
 • Friskis & Svettis
 • Fröskogs Kulturförening, 0532-230 55
 • Fröskogs Lekskola, 0532-233 00
 • Föreningen Filadelfia, 0532-189 64
 • Föreningen Karate Shotokan JSKA, 072-00 60 636
 • Företagarna Åmål
 • Föräldraföreningen i Ånimskog, 0530-341 51
 • Grane IK
 • Grodan Boule Bouleklubb i Åmål
 • Hagens AIK
 • Hjärt- och Lungsjukas förening, 0532-233 66
 • Höghedens Slalomklubb
 • IOGT-NTO 146 Olof Stake, 0532-132 15
 • IF Viken
 • IFK Åmål
 • Järnvägssällskapet Åmål-Årjäng
 • Karlbergsskolans Idrottsförening, 0532-144 25
 • Kommunals IF, 0532-152 36
 • Konstgrafiska Verkstaden i Dalsland, 0532 -135 61
 • Kretsen Kring Kyrkan, 0532-230 35
 • Kristinebergskolans Idrottsförening, 0532-128 30
 • Kungsbergskyrkan
 • Kvinnojouren Frida Säffle-Åmål
 • Lions Club i Åmål, 0532-106 76
 • LO-sektionen i Åmål, 0532-143 95
 • Löparklubben Spring Åmål
 • MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund, 0532-717 74
 • Mo Byalag, 0532-431 41
 • Mo Missionsförsamling, 0532-450 28
 • Moviks IF, 0532-430 29
 • Norra Dals FUB, 070-58 33 356
 • Norra Dals Jaktvårdskrets, 070-51 21 192
 • Not Quite
 • Privatradioklubben PRIMÅL, 0532-159 73
 • PRO Pensionärernas riksorganisation
 • Reumatikerföreningen Åmål , 0532-165 60
 • Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka, Fyrbodals lokalavdelning av RMT
 • Rädda Barnens lokalförening
 • Röda Korset Åmål
 • Segelsällskapet Åmålsviken
 • Sionförsamlingen i Åmål
 • Sjöräddningssällskapet Åmål, Kontaktperson: Anders Eriksson, 031-761 42 85
 • SMU-scout i Åmål
 • Spartacus karateklubb Åmål
 • SPF Åmåliterna
 • Stiftelsen Åmåls Scouthem, 0532-718 54
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Stödföreningen för Årbols Skolmuseum, 0530-340 56
 • Svenska Kyrkan
 • Synskadades Riksförbund, 0532-710 89
 • Säffle-Åmål-Bengtsfors Civilförsvarsförening
 • Säffle-Åmåls Boxningsklubb, 070-36 28 407
 • Säffle & Åmåls dykarklubb
 • Säffle-Åmåls Gammaldansare
 • Tempel Riddare Orden RT Fidelitas
 • Tydje Badhusförening, 0532-210 85
 • Tydje Jaktvårdsförening, 0532-210 54
 • Tydje SK, 0532-201 60
 • Tösse Bygdegårdsförening, 0532-203 22
 • Tösse IF
 • Tösse Skolas föräldraförening, 0532-240 39
 • Tösse-Tydje Centeravdelning, 0532-201 07
 • Tösse-Tydje-Fröskogs Röda Kors-krets, 0532-202 85
 • Unga Örnar i Åmål, 0532-716 30
 • Vita Bandets lokalförening, 0532-131 19
 • Världsbutiken Bryggan i Åmål
 • Västsidan i Ånimskog Intresseförening
 • Wermlands Country Linedancers
 • Åhmula Anor, 0532-171 08
 • Åmål-Säffleförsamlingen av Jehovas Vittnen, 0532-163 61
 • Åmåls Baptistförsamling
 • Åmåls Biodlarförening
 • Åmåls Bluesförening
 • Åmåls Bowling Club
 • Åmåls Brottarklubb -65, 0532-305 85
 • Åmåls Brukshundklubb
 • Åmåls Cykelamatörer
 • Åmåls Drill & Dans
 • Åmåls FBU, 0532-131 30
 • Åmåls Fotoklubb
 • Åmåls Frisksportare, 0532-221 22
 • Åmåls Föreningsarkiv, 0532-170 55
 • Åmåls Försvarsutbildningsförening, 070-77 81 57
 • Åmåls Gymnastikförening, 0532-108 06
 • Åmål Handel
 • Åmåls Hunnfolk
 • Åmåls Industriförening
 • Åmåls Industrimuseum
 • Åmåls Innebandyklubb
 • Åmåls Kanotförening, 0532-155 49
 • Åmåls Karateklubb, 0532-107 54
 • Åmåls Konstförening Konstbild 82
 • Åmåls Kvinnliga Bilkår, 0531-422 84
 • Åmåls Kyrkokör, 0532-60 78 88
 • Åmåls Manskör, 0532-136 38
 • Åmåls MC, 0532-106 58
 • Åmåls Modellflygklubb, 0532-146 96
 • Åmåls Motorbåtssällskap, 070-22 73 295
 • Åmåls Motorgård, 0532-145 09
 • Åmåls Motorklubb, 0532-159 71
 • Åmåls Multisport, 0532-143 38
 • Åmåls Orienteringsklubb
 • Åmåls Pensionärsförening PRO
 • Åmåls Pistolklubb, Michael Henriksson, 070-459 70 78,
  e-post: amalspk@hotmail.com
 • Åmåls Ridklubb
 • Åmåls Scouthem 073-060 65 55
 • Åmåls Scoutkår 073-060 65 55
 • Åmåls Simsällskap, 0532-157 97
 • Åmåls Skytteförening, 070-459 70 78,
  e-post:amalsskytteforening@outlook.com
 • Åmåls Släktforskare 073-060 65 55
 • Åmåls Slöjdare och konsthantverkare
 • Åmåls SMU, 0532-138 06
 • Åmåls Sportklubb
 • Åmål-Säffle Boxningsklubb
 • Åmåls Teaterförening, 0532-204 36
 • Åmåls Tennisklubb
 • Åmåls Trädgårdsförening
 • Åmåls Västra byalag, Anders Bäckström 073-18 24 223, Ellionor Moberg 073-03 22 693
 • Åmålsbygdens Naturskyddsförening, 0532-719 08
 • Åmålsortens Hembygdsförening
 • Åmålsortens Jaktvårdsförening, 070-51 21 192
 • Ånimmens Fiskevårdsområdesförening
 • Ånimskogs byalag
 • Ånimskogs Bygdegårdsförening, 0532-250 31
 • Ånimskogs Hembygdsförening, 0532-145 80
 • Ånimskogs Pensionärsförening, 0532-252 92
 • Ånimskogs Röda Kors-krets, 0532-252 74
 • Ånimskogs Skytteförening, 0532-253 19
 • Ånimskogs Vi Unga, 0532-250 60
 • Årbols Skolmuseum
 • Ärrsjöblommans Scoutkår
 • Ärrsjöns fvo, 0532-230 60
 • Öfolket, 070-37 87 439

Kontakt

 • Ulf Johansson

  Roll
  Bokning idrottshallar, handläggare lotteritillstånd
  E-post
  bokning.saffle-amal­@saffle.se
  Telefon
  0533-68 16 67
  Besöksadress:
  Järnvägsgatan 9, Säffle
 • Kundservice teknik- och fritid

  Roll
  Frågor om gator, park och fritidsärenden
  E-post
  teknik.fritid­@saffle.se
  Telefon
  0533-68 17 50
  Besöksadress:
  Järnvägsgatan 9, Säffle
  Övrigt:

  Chatta med oss! Vi svarar gärna på dina frågor. Även om vi inte är på plats kan du använda chatten dygnet runt för att själv söka fram svaret på de flesta av dina frågor.

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 08:00-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

  Akuta ärenden efter växelns stängning:
  SOS alarm
  010-530 10 47

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 mars 2024
Publicerad:
24 november 2023