Gå till innehåll

Idrottsstrategiskt uppdrag

Nu finns möjligheter för idrottsföreningarna i Åmåls kommun att ansöka om ett idrottsstrategiskt uppdrag. Uppdragen kan gälla för en enskild händelse eller för en säsong.

Skateboard BMX

Vad kan ett uppdrag vara?

Ett uppdrag kan vara marknadsföring av kommunen i program, på matchdräkt och vid arena. Ett uppdrag kan också vara att tävlande föreningsmedlemmar marknadsför kommunen vid tävlingar utanför kommunen.

Så här går det till

Föreningen ansöker om att få ett uppdrag att marknadsföra kommunen och ansöker om ett belopp kopplat till uppdraget. Ansökningar behandlas av kommunens tillväxtenhet. Varje ansökan om uppdrag kan bara gälla för en händelse eller säsong. Medlen är begränsade och kommer att fördelas utifrån vår bedömning av strategisk betydelse uppdragen har för kommunen.

Var ute i god tid!

På grund av vår handläggningstid behöver vi ha ansökan senast tre månader före uppdraget/uppdragsperioden gärna före första maj.

Uppföljning

Efter genomfört uppdrag/uppdragsperiod gör vi en återkoppling med föreningen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 mars 2024
Publicerad:
24 november 2023