Gå till innehåll

Sök stöd, bidrag eller kulturpris

Åmåls kommuns stöd till ideell kulturverksamhet för kreativitet, engagemang och lokal förankring.

Genom det samlade stödet till kulturverksamhet vill kommunen uppmärksamma och synliggöra föreningarnas, organisationers och övriga ideella aktörers betydelse för lokal kulturutveckling och tydliggöra sin roll i samspelet mellan ideellt engagemang, professionellt kulturskapande och näringsverksamhet.

Kommunen lägger stor vikt vid att de horisontella perspektiven tillgänglighet, jämställdhet, mångfald och delaktighet genomsyrar all verksamhet i strävan mot Åmåls Kommuns strategiska utvecklingsmål.

Bidrag

Vem kan söka

Verksamhetsbidrag kultur

Verksamhetsbidrag för kulturföreningar

Arrangörs-
bidrag för unga

För personer upp till 26 år som vill arrangera publika event eller aktiviteter

Kulturstrategiskt uppdrag

Riktat stöd till aktörer som genom olika uppdragsformuleringar ska sträva efter ett rikt kulturliv.

Föreningsstöd och arrangörssupport

 

Utöver ekonomiskt bidrag finns andra stöd exempelvis i form av teknik, lokaler och marknadsföring.
För mer information kontakta processledare Charlin Svanér dela Cruz.

Åmåls kulturstipendium gjordes om 2015 det är nu ett Kulturpris och ett Kulturstipendium för ungdomar.

Pris

Vem kan söka

Kulturpris

 

 

 

Kulturpris utdelas som belöning för värdefulla insatser i Åmåls kommun inom bildkonst, dans, design, film, foto, konsthantverk, litteratur, musik, teater eller därmed jämförbara områden av kulturell verksamhet. Pristagare ska ha särskild anknytning till Åmåls kommun.

Kulturstipendium för unga

 

Utdelas som stöd och uppmuntran till fortsatt utveckling och verksamhet inom bildkonst, dans, design, film, foto, konsthantverk, litteratur, mode, musik, teater eller därmed jämförbara områden av kulturell verksamhet.

Åmåls kommun använder sig av Västra Götalands Bildningsförbunds rekommendationer för beräkning av studieförbundens kommunala anslag.

Bidrag

Vem kan söka

Studieförbundens bidragsgivning

I bilagan kan du läsa vilka underlag vi vill ha, hur vi beräknar bidraget osv. BILAGA

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 april 2024
Publicerad:
8 november 2023