Gå till innehåll

Vi erbjuder feriepraktik till ungdomar

Åmåls kommun erbjuder under sommaren feriepraktik till ungdomar folkbokförda i Åmåls som i år går ur årskurs 9, årskurs 1 årskurs 2 på gymnasiet och introduktionsprogrammen på gymnasiet.

en grupp glada skolbarn hoppar

Feriepraktik 2024

Målet med feriepraktiken är att få en inblick i hur arbetslivet kan se ut. Feriepraktik innebär praktik inom kommunala verksamheter och föreningar. Feriepraktiken omfattar 76 timmar. Ersättningen är 3420 kronor.

För föreningar och kommunala verksamheter

Föreningar eller kommunala verksamhet kan ta emot feriepraktikanter. Kommunen står för ersättning och försäkring till praktikanten. Ni står för handledning, arbetsuppgifter, arbetsmiljö och schemaläggning. Kontakta feriepraktiksamordnaren för mer information.

Ansök om feriepraktikplats

Ansökningsperioden för feriepraktik 2024 är öppen mellan 1 april till 30 april

Kan jag byta praktikplats?
Nej, det går inte att byta praktikplats.

Kan jag som inte har svenskt personnummer söka?
Nej, du måste du ha ett svenskt personnummer.

Jag bor utanför Åmåls tätort och vill ha praktik på min hemort, hur gör jag då?
I din ansökan kan du välja vilka orter du kan ta dig till. Om vi inte har några praktikplatser på din hemort eller om de har gått till någon annan kommer du att erbjudas en plats på annan ort.

Får jag som praktikant reseersättning under praktikperioden?
Nej, det finns inga möjligheter att söka reseersättning.

Hur gör jag om jag behöver vara ledig en dag?
Behöver du vara ledig från praktiken så får du prata med din handledare på praktikplatsen för att komma överens om det går bra. Du får ingen ersättning för de dagarna du är ledig.

Hur kommer mina arbetstider se ut?
Generellt sett så genomförs praktiken med 4h per dag, antingen på förmiddagen eller eftermiddagen. På några platser kan detta se annorlunda ut. Exakta arbetstider får du reda av din handledare första dagen.

Kan jag välja var jag vill göra min praktik?
I ansökan kan du skriva var du önskar ha din praktik. Vi kan inte garantera att du får det du önskar, men vi gör vårt bästa.

Vad gäller för lunchrast under min feriepraktik?
Jobbar du mer än 5 timmar om dagen har du rätt till 30 minuters lunchrast. Du gör upp om tiden för lunchrasten med din handledare.

Varför dröjer ersättningen?
Det beror antingen på att blanketterna inte inkommit i tid eller att dina blanketter saknar uppgifter. Rätt ifyllda blanketter gör att hanteringen går fortare.

Vem får söka feriepraktik?
Du som är folkbokförd i Åmåls kommun, har svenskt personnummer och i år går ur någon av följande årskurser: årskurs 9, 1:an, 2:an på gymnasiet, eller studerar på något av introduktionsprogrammen. Feriepraktik erbjuds även till ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Är alla sökande garanterade feriepraktik?
Ja, vi kommer erbjuda alla sökande en praktikplats.

Kan jag hitta en egen praktikplats?
Nej, du kan ha önskemål men det måste vara någon av de platser vi har att erbjuda.

Måste jag ha ett utdrag från belastningsregistret?
Ska du vara på en arbetsplats som arbetar med barn t.ex. skola/barnomsorg, kostenheten eller LSS så är det ett lagkrav.

Vad får man i lön?
Ersättningen för fullgjord period uppgår till 3420 kronor. En feriepraktikplats är maximalt 76 timmar och du kan inte jobba fler timmar än så.

När betalas lönen ut?
Du bör få din lön den 27:e månaden efter att du har jobbat färdigt din period. Det är viktigt att du lämnar in din tidrapport så fort som möjligt till Åmåls kommun efter att du har gjort din sista praktikdag.

Måste jag betala skatt?
Är din totalinkomst för året under 22 208 kronor kommer du att få fylla i en blankett för skattebefrielse. Då behöver du inte betala skatt för de pengar du tjänar.

Hur långa arbetsdagar har jag?
Det är vanligast att du arbetar du arbetar fyra timmar per dag i fyra veckor. Tid, arbetsperiod och schema kan se olika ut beroende på arbetsplats.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 april 2024
Publicerad:
18 januari 2024