Gå till innehåll

Information

Avgifter, garanterad undervisningstid, instrumentuthyrning, GDPR, trivsel & trygghet.

Avgifter

Följande avgifter gäller per termin
Ämneskurs 400 kr
Ämneskurs vuxen från 25 år 1 200 kr
Instrumenthyra 200 kr
Instrumenthyra vuxen från 25 år 600 kr
Ensemblespel 400 kr (Gratis för elev som betalar för instrumentkurs)
Körsång, musiklek 0 kr

Familjerabatt:
Från och med tredje familjemedlemmen är ämneskurs och instrumenthyra gratis.

OBS! Ämnena slöjd, foto och gatukonst finns inte med i kursutbudet från hösten 2023.

Garanterad undervisningstid

Alla elever i kulturskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstillfällen. Om de garanterade undervisningstillfällena under terminen/läsåret inte kan erbjudas har eleven rätt till återbetalning av del av avgiften.

Läs gärna våra riktlinjer här. Pdf, 427 kB.

Instrumentuthyrning

Vi erbjuder våra elever att hyra instrument mot en terminsavgift i den mån vi har instrument.

Instrumenthyra 200 kr
Instrumenthyra vuxen (från 25 år) 600 kr

Familjerabatt:
Från och med tredje familjemedlemmen är instrumenthyra gratis.

Vissa instrument förespråkar vi att ni hyr istället för att köpa direkt. Detta för att vissa instrument kommer i olika storlekar och byts ut flera gånger under åren i takt med att barnen växer och fortsätter spela (t.ex. stråkinstrument) medan andra instrument har en storlek och inte behövs bytas ut i samma utsträckning (t.ex. gitarr, piano/keyboard).

När dagen har kommit och ni vill köpa ett eget instrument hjälper gärna våra lärare till med tips vad som är rätt för just er!

Din instrumentlärare hjälper dig!
På din första lektion kommer du tillsammans med din instrumentlärare prova ut ett instrument som passar just dig.

OBS: För att du ska få ta med dig instrumentet hem direkt efter första lektionen behöver en vårdnadshavare skriva på hyresavtalet i samband med lektionen.

Följande regler gäller när du hyr ett instrument av Kulturskolan Åmål:

  • Låntagaren är skyldig att vårda instrumentet och tillbehören väl.
  • Instrumentet skall t.ex. skyddas för väta och stora temperaturskillnader.
  • Om lånat instrument skadas eller förloras är låntagaren skyldig att ersätta kostnader för reparation eller inköp av likvärdigt instrument.
  • Vanlig hemförsäkring gäller ej hyrinstrument. Allriskförsäkring rekommenderas.
  • Reparation ska ske genom Kulturskolan.
  • Instrumentet får inte lånas ut till eller användas av annan än eleven.
  • Då elev slutar ska instrument med tillbehör återlämnas snarast.

Information om personuppgiftsbehandling

Åmåls kommun behöver behandla personuppgifter för att handlägga deltagande i Kulturskolan. Laglig grund enligt GDPR: Avtalsförhållande.

De personuppgifter vi behandlar är de du lämnar i denna anmälan. Personuppgifterna sparas så länge du är elev i Kulturskolan.
Du har rätt att begära tillgång till eller rättelse av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen Åmåls kommun.
För mer information om personuppgiftsbehandling och kontaktuppgifter gällande GDPR klicka här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samtycke till publicering av personuppgifter
För publicering av exempelvis namn, foto, rörlig bild eller röst måste det finnas en rättslig grund i Dataskyddsförordningen GDPR. Samtycke är en sådan rättslig grund.

För elev till och med skolår 6 ska samtycke ges av vårdnadshavare. För elev från och med skolår 7 ska samtycke ges av både elev och vårdnadshavare. Samtycket är frivilligt och kan återkallas. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av publiceringen innan samtycket återkallats. Vid ett återkallande får inga ytterligare personuppgifter publiceras där eleven kan igenkännas.

Du kommer att få en blankett av din lärare där fyller i samtycke till publicering.

Ändamål med publicering
Kulturskolan i Åmål vill behandla personuppgifter om skolans elever för att publicera bilder och inspelningar i kommunens kanaler; hemsidan www.amal.se, Facebook och Youtube. Det är för många elever ett naturligt inslag att visa upp sin verksamhet under elevtiden. Personuppgifter som förekommer är namn, foto, rörlig bild och röst.

Behandling av personuppgifter
Inspelningar och bilder produceras av kulturskolan. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen i Åmåls kommun. Publiceringar kommer att delas med Facebook och Youtube och ske återkommande så länge eleven deltar i kulturskolan. Inspelningar och bilder avpubliceras enligt kommunens dokumenthanteringsplan. Personuppgifterna kan därefter komma att bevaras/arkiveras i enlighet med arkivlagen.

Trivsel & trygghet

På vår kulturskola respekterar vi varandra och det råder nolltollerans mot kränkningar!

  • Känner du dig retad eller utanför?
  • Vet du någon som är retad eller utanför?
  • Prata med en vuxen!

Läs gärna vårt dokument om kränkningslarm och vad är en kränkning här Pdf, 161.2 kB.

Verksamhetsresor

Kulturskolans elever erbjuds ibland att delta i olika kulturella sammanhang utanför den vardagliga verksamheten, både inom och utanför kommunen.

För att kunna genomföra sådana verksamhetsresor på ett säkert sätt har riktlinjer för transport av elever tagits fram.

Läs gärna våra riktlinjer för verksamhetsresor här Pdf, 100.2 kB..

Samtliga resor i kulturskolan är frivilliga för elever att delta i!

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 februari 2024
Publicerad:
30 augusti 2023