Gå till innehåll

Barn- & fritidsprogrammet

Framtidstro genom mentorskap: Ett samarbetsprojekt mellan Gymnasieelever och Grundskoleelever.

Vi är glada över att introducera ett spännande samarbetsprojekt mellan elever i årskurs två på Barn- och fritidsprogrammet och elever i årskurs sex på Tösse skola. Personal på Tösse skola kontaktade lärare på Barn- och fritidsprogrammet för att föreslå samarbete. Projektet fokuserar på att ge de yngre eleverna möjlighet att ha mentorer, goda förebilder och hållbar skolgång, medan gymnasieeleverna får en möjlighet att utveckla sitt ledarskap och hitta djupare mening i sin egen skolgång.

Genom mentorskapet får eleverna i årskurs sex en bättre förståelse för skolan och livet i stort. Det här samarbetet bygger broar mellan generationer och skapar en känsla av sammanhang. Istället för att känna sig osäkra får de en tydligare kompass för sin framtid. De kan få förståelse för att högstadieperioden hänger ihop med hela skolgången och är ett avstamp inför framtida gymnasieutbildning. Genom att övervinna hinder stärks deras självkänsla och tilltron till sina egna förmågor, vilket ger långsiktiga vinster och en förhoppning om lugnare och tryggare högstadieår, där de vågar drömma och ha framtidsplaner.

Positiva möten och meningsfulla samtal är kärnan i vårt arbete. Genom att träffas under avslappnade former bygger gymnasieeleverna och årskurs sexorna starka relationer. God kommunikation ger alla deltagare möjlighet att bli hörda och förstådda, vilket skapar en atmosfär av ömsesidig respekt och tillit. Genom att dela sina tankar och upplevelser kring skolan och livet i allmänhet skapas en starkare gemenskap och ömsesidig förståelse.

Första mötet organiserades som en "speed-dejting", där mentorerna från Barn- och fritidsprogrammet fick lära känna sina sexor genom förutbestämda frågor. Utvärderingen visade att båda parter önskade att träffas oftare och utforska olika aktiviteter tillsammans.

Gymnasieeleverna har därefter besökt Tösse skola för en rundtur och de arrangerade sedan olika aktiviteter för varandra. Efter påsklovet planeras en gemensam friluftsdag för att fortsätta stärka våra band och utforska nya äventyr tillsammans.

Vi hoppas kunna göra en fortsättning på projektet  sedan när de yngre eleverna har börjat på högstadiet och eleverna på Barn- och fritid går sista året på gymnasiet. Att de kan fortsätta hålla kontakten så att de yngre känner att mentorerna bryr sig om dem och undrar hur det går för dem.

Det här projektet är mer än bara ett samarbete; det är en möjlighet för våra elever att växa, lära av varandra och skapa minnen som kommer att vara med dem långt efter skoltiden är över.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 maj 2024
Publicerad:
20 mars 2024