Gå till innehåll

Hemsjukvården

Här finns information om kommunal primärvård

Vad innebär hemsjukvård?

I Hemsjukvården arbetar sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor med olika kompetenser. Exempel på insatser kan vara omläggningar av sår, blodprov och injektioner. Även mer avancerade insatser kan utföras. I Hemsjukvården arbetar även fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter med rehabilitering, habilitering och anpassningar av hemmiljö.

Ansvarsfördelning kommun och region

Vid behov av hälso- och sjukvård kontaktar du i första hand din vårdcentral. I vissa fall kan du få insatser från kommunal primärvård (hemsjukvård). Det gäller personer som bor i särskilt boende eller ordinärt boende som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet eller vistas i dagverksamhet.

Hemsjukvård är till för personer som har stora svårigheter att ta sig till vårdcentral eller annan vårdgivare. Behovet ska vara sammanhängande över tid och insatserna planeras.

Hur får man kommunal hälso- och sjukvård?

Behovet kan påkallas av läkare, annan personal, anhörig eller personen själv. En bedömning av behov och omfattning av hemsjukvård görs av legitimerad personal i kommunen.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 mars 2024
Publicerad:
16 oktober 2023