Gå till innehåll

Hjälp att utveckla företag

Har du en ny affärsidé eller ser du möjligheter för ditt företag att växa? Då finns det en mängd aktörer inom affärs- och företagsutveckling som kan ge dig rådgivning eller finansiellt utvecklingsstöd.

Kund tittar på TV-skärmar

Särskilt investeringsstöd

Som företagare i Åmåls kommun kan du ansöka om investeringsstöd hos Västra Götalandsregionen. Syftet med stöden är att främja hållbara investeringar och skapa tillväxt och sysselsättning i området.

Stöd får lämnas till privatägda företag med högst 250 anställda på koncernnivå. Stödnivån anpassas till det antal nya arbetstillfällen som investeringen förväntas ge. Stödnivån är högst 35% inom stödområde 2 och 3 och högst 25% utanför stödområdet. Stödbeloppet kan vara 25 000 -1 800 000 kronor.

Regionalt investeringsstöd

Stödet ges inom nationella stödområden och investeringen ska ske i en för företaget ny verksamhet. Stora företag som har mer än 250 anställda på koncernnivå kan få stöd till högst 15% av investeringen. För små och medelstora företag (SME) är stödprocenten 20% högre.

Text

Stödaktörer

Det finns många offentliga aktörer - organisationer, föreningar och förmedlingar - som arbetar med att hjälpa privatpersoner att starta eget eller utveckla företag.

Position Väst är 16 västsvenska kommuner som samverkar för att underlätta företagsetableringar. Genom vårt gemensamma etableringskontor får du en kontakt som gör det enkelt att hitta fakta, kompetens, mark, lokaler, relevanta nätverk och andra viktiga kontakter – allt som krävs för en framgångsrik satsning i tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo.

Coompanion Väst främjar entreprenörskap som värnar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Deras arbete resulterar i företag som tar samhällsansvar, lokal utveckling och en mångfald av ägarmodeller i det svenska näringslivet.

IUC Väst erbjuder kompetens inom såväl traditionella som nya områden och verkar för en större samverkan mellan företag i regionen.

På IUC Väst har de olika erfarenhet från industrin och tillsammans bildar de ett team som kan se och höra vad som behövs för att få företag att utvecklas för att på bästa sätt kunna möta framtiden.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 maj 2024
Publicerad:
14 september 2023