Gå till innehåll

Bredband i Åmåls kommun

Idag finns det fiber fram till nästan alla fastigheter i tätorten. Stadsnätet har ett stort utbud av tjänsteleverantörer för att passa alla önskemål.

En jobbar med sin dator och mobiltelefon vid sitt bord.

Åmåls kommun började år 2003 att bygga ut ett stamnät för att kunna erbjuda bredband via koppar och Radiolänk.
Det här gjordes i ett samverkansprojekt mellan Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål. Leverantör och partner i projektet var CS-IT.

Efter den här utbyggnaden var det ca 4000 fastigheter i Åmåls kommun som hade tillgång till bredband. Utbyggnaden fortsatte under 2006 då fem telestationer byggdes ut för att kunna leverera ADSL. Samtidigt byggde även Telia ut ett antal telestationer med för att kunna leverera ADSL utanför tätorten.
Efter att byggnationen var klar 2008 hade 96 % av alla hushåll i Åmåls kommun tillgång till bredband motsvarande 8 Mbps.

För den fortsatta utbyggnaden blev det en satsning på fiber.
Fiber är den framtidssäkrade lösningen. Den har väldigt hög kapacitet och klarar av att leverera de tjänster som finns idag och framåt.

Fiber på landsbygden

År 2012 startade arbetet med fiberföreningar på landsbygden. Först att komma igång var Edsleskogs fiberförening och Fröskog fiberförening.
Arbetet med utbyggnaden av fiber på landsbygden i Åmåls kommun har skett tillsammans med Stadsnät i Åmål AB.

Fröskog fiberförening har byggt sitt nät och kopplade upp tjänster i nätet sommaren 2015. För tillkommande kunder erbjuder föreningen fiberanslutning till faktisk kostnad.
Om ni är intresserad kontaktar ni föreningen och får mer information

Edsleskog fiberförening byggde klart och kopplade upp sin första etapp i december 2015. Därefter fortsatte en fiberutbyggnad söderut med Tydje som kopplades upp i början av 2017. Nu, 2018, pågår en utbyggnad i Ånimskog. För tillkommande kunder erbjuder föreningen fiberanslutning till faktisk kostnad.
Om ni är intresserad kontaktar ni föreningen och får mer information.

Under 2013 bildades det fler fiberföreningar. Det var (förutom Söderbodane och Tydje som har gått in i Edsleskog fiberförening) Åmål Norra, Åmål Berga-Sjövik och Åmål Västra. Dessa föreningar gick samman och startade upp fiberutbyggnaden 2016. Stora delar av nätet kopplades upp i början av 2018. För tillkommande kunder erbjuder föreningen fiberanslutning till faktisk kostnad.
Om ni är intresserad kontaktar ni föreningen och får mer information.

Fiber i Åmåls tätort

I Åmåls tätort startade fiberutbyggnad 2014 av Stadsnät i Åmål AB.

Stadsnät i Åmål AB är ett kommunalägt bolag som bildades hösten 2013 med uppdraget att förse Åmålsborna/näringsidkare med ett fiberoptiskt nät. Målet var att alla fastigheter ska ges möjlighet att få en fiberanslutning.

Bakgrunden var att Åmåls kommun under en längre tid hade svårt att få privata aktörer att bygga ut fiber till företag och privatpersoner. Därför togs ett politiskt beslut att kommunen skulle själva bygga ett fibernät i tätorten.

I tätorten är nu fibernätet utbyggt i samtliga stadsdelar och det finns fiber fram till alla fastigheter. Stadsnätet i Åmål erbjuder ett öppet nät där du som ansluten kund har tillgång till ett brett utbud av fibertjänster och tjänsteleverantörer. Kontakta Stadsnät i Åmål om du är intresserad av att ansluta din fastighet eller vid frågor som rör fiberutbyggnaden i Åmål tätort.

Kontakt

 • Stadsnät i Åmål AB

  Roll
  Stadsnät i Åmål AB
  E-post
  stadsnat­@amal.se
  Telefon
  0532-77 72 00
  Besöksadress:
  Hjeltegatan 11 66230 Åmål
  Övrigt:

  Postadress:
  Box 32, 662 21 ÅMÅL

  Fakturaadress:
  PEPPOL-adress 0007:5567087530

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 mars 2024
Publicerad:
29 september 2023