Gå till innehåll

Barnomsorg och utbildning

Om man som barnfamilj flyttar till en ny ort är barnomsorgen och skolan bland det viktigaste besluten man tar. I Åmåls kommun finns utbildning för alla åldrar, genom hela livet.

småbarn bygger lego

Vill du veta mer om våra förskolor, skolor och utbildningar. Läs mer nedan.

Anpassad grundskola är en skolform med egen läroplan. Innehållet i anpassad grundskolas undervisning ligger nära grundskolans men är mer förberedande och grundläggande. Läroplanen är i huvudsak densamma som grundskolans läroplan. Det som skiljer sig åt är bland annat kunskapskraven.

Förskola är till för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och ge barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan har en egen läroplan, där uppdrag och mål beskrivs.

Grundskolan består av tre skolor i tätorten samt en skola på landsbygden.

Karlbergsgymnasiet är en gymnasieskola i Åmål med ca 820 elever från både Åmål och andra orter.
Våra lokaler finns samlade under samma tak, vilket ger oss stora möjligheter till variation inom skolan. Här finns 5 yrkesprogram, 5 högskoleförberedande program och anpassad gymnasieskola.

Studier på vuxenutbildningen kan till exempel betyda att du läser in grundskola eller gymnasium, utbildar dig till ett yrke eller läser enstaka kurser för att få behörighet att komma in på en yrkeshögskole- eller högskoleutbildning.

Kulturskolan Åmål erbjuder undervisning i olika instrument, sång, musikproduktion, skapande konst, teater, dans och cheer. Vi har också körer, ensembler och orkestrar där du får möjlighet att sjunga eller spela ihop med andra.

Fristående skolor, förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg är verksamheter som inte ägs eller drivs av Åmåls kommun. På den här sidan har vi samlat information som rör fristående verksamheter.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2024
Publicerad:
6 november 2023