Gå till innehåll

Är du arbetssökande?

Inom enheten för Arbete och utveckling arbetar vi med olika insatser för att fler personer ska komma i egen försörjning. För att ta del av våra insatser behöver du anvisas från ekonomiskt bistånd eller Arbetsförmedlingen.

Vi är också öppna för att alla kommuninvånare ska kunna höra av sig och boka en tid med någon av våra arbetsmarknadssamordnare. Kontakta oss genom att gå in på Jobbcentrum under amal.se och klicka på vår E-tjänst. Tillsammans med någon av våra samordnare kan du boka en tid för att gå igenom tidigare erfarenheter, dina mål i livet och på vilket sätt som vi bäst kan hjälpa dig vidare.

I fyra veckor genomgår du en praktisk kartläggning som ligger till grund för fortsatt planering av din resa mot egen försörjning. Verksamheten bedrivs som en egen gren under Utvecklingscenter och bemannas av en arbetsledare samt en arbetsmarknadssamordnare.

Genom arbetsträning kan du exempelvis utveckla dina språkkunskaper, dina sociala förmågor eller göra en arbetsförmågebedömning. Vi har arbetsträningsplatser inom samtliga av våra praktiska verksamheter samt inom andra förvaltningar i kommunen.

Genom en extern insats kan du praktisera inom kommunala verksamheter eller den privata näringen med syftet att du ska närma dig ett arbete. Våra arbetsmarknadssamordnare finns som stöd till såväl dig som anordnaren under insatstiden. Beslut om praktik fattas av Arbetsförmedlingen eller ekonomiskt bistånd.

Tillsammans med din arbetsmarknadssamordnare på Jobbcentrum arbetar du med olika motivationshöjande insatser för att närma dig arbete och/eller studier. Det kan vara allt från att få hjälp med ditt cv till att arbeta med ditt självförtroende.

Genom resursjobb kan du som är berättigad lönebidrag från Arbetsförmedlingen få en tidsbegränsad anställning inom några av våra egna, eller andra kommunala verksamheter. Resursjobb finns till för dig som behöver en betydelsefull sysselsättning samt växa som individ.

Jobbcentrum avgör i varje enskilt fall vem som kan ta del av en arbetsmarknadspolitisk anställning med hänsyn till ekonomi samt individens förutsättningar och behov.

Genom utvecklingsjobb får du möjlighet till en tidsbegränsad anställning med syftet att utvecklas mot ett yrke, ofta i kombination med studier på Vuxenutbildningen. Verksamheten anställer personer som i huvudsak uppbär ekonomiskt bistånd inom samtliga förvaltningar i kommunen.

Jobbcentrum avgör i varje enskilt fall vem som kan ta del av en arbetsmarknadspolitisk anställning med hänsyn till ekonomi samt individens förutsättningar och behov.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 december 2023
Publicerad:
19 september 2023