Gå till innehåll

Vandringsleder, kanotleder och naturreservat

I Åmåls kommun finns flera natursköna vandringsleder och kanotleder att välja mellan.

Lönnlövet på sidan av en väg

Visst är det härligt att vistas i skog och mark? Tänk bara på att följa våra ordningsföreskrifter och allemansrätten.

Kanotleder

Dalslands kanal- och sjösystem ingår i Dalsland-Nordmarken, ett naturområde på nästan 10 000 km2 med sjöar och vattendrag.

Kanotleder

Igenom Åmåls kommun går en 70 kilometer lång kanotled. Inom området finns lägerplatser med vindskydd, toaletter, eldstäder och information.

För att finansiera tillsyn och service uttages en avgift per person och dygn. Naturvårdskortet finns att köpa hos kanotuthyrare och turistbyråer.

Åmåls turistbyrå, telefon 0532-170 98.

Storspåret - Från Hanebol till Edsleskog

Storspåret är en 20 kilometer lång vandringsled som startar vid Hanebols gård i Åmål och slutar i Edsleskog. Där ansluter den till Pilgrimsleden.

Vägbeskrivning

 • Starta vid Hanebols friluftsområde i Åmål och följ skyltning Storspåret.
 • Efter ca 3,5 kilometer korsar man väg 164 vid Korsbyn och går därefter på mindre stigar, traktorvägar och grusvägar.
 • Efter 9,5 kilometer kommer man upp till Bergtjärnskåtan vid Bergtjärnet.
 • Efter 11 kilometer är man framme vid Handskesjön som ligger fint med en stor kåta och vindskydd alldeles vid sjön. Därefter återstår det ca 9 kilometer till Edsleskog, där leden är omväxlande med både stigar och mindre grusvägar.
 • Efter 14 kilometer från Hanebol är man framme vid Rådanetjärnet.
 • Efter 20 kilometer från starten vid Hanebol är man nu framme vid parkeringen vid Åmåls skicenters slalombacke vid Högheden.

För bästa kvalitet välj originaldokument i den dialogruta som öppnar sig under kartlänken.

 

Karta i PDF

Karta till GPS

Storspåret Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Storspåret GPS Öppnas i nytt fönster.

 

För att spara ner GPS-filen högerklicka på länken och välj alternativet:

 • "Spara ner mål..." (Internet explorer)
 • "Spara länk som..." (Mozilla firefox).

Linheden

Linheden består av två naturslingor, Hagmarksslingan som är 1,5 kilometer och Skogsslingan som är 2,6 kilometer.

Utmed Hagmarkssling­an och Skogsslingan finns skyltar med trevlig och lättsmält information om skogens biologi och folktro.

Hagmarkslingan går genom gammalt odlingslandskap nedanför gårdarna på Linheden. Här finns idag en rik förekomst av ädla träd som ek, lind, ask, alm och lönn, som tillsammans skapar en skimrande lövsal under vår och sommar. Marken är också mycket rik på örter. På sina ställen ser man odlingsrösen som vittnar om våra förfäders vedermödor på åkrarna. De två, kanske 400-åriga, ekarna är mäktiga att skåda.

Informationstavlan 100 m norr om P-platsen.

Karta över Linheden

Kartor till GPS

Linheden Pdf, 594.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Hagmarksslingan 1,5 kilometer Öppnas i nytt fönster.


Skogsslingan 2,6 kilometer


Ängeby-Petersborg-Baljåsen

Det finns flera olika turer att välja mellan om man utgår från Ängebytjärnet eller torpet Petersborg i Edsleskog.

Ängebytjärnet är öppet året runt för fiske. Här kan man fiska regnbågslax eller röding. Det finns två vindskydd med grillplatser iordningställda på vardera sidan av Ängebytjärnet.

Vandringstur på Storspåret 3,1 kilometer

Från Ängebytjärnet kan man välja att gå till Storspåret, en sträcka på ca 3,1 kilometer. Leden är orangemarkerad och skyltad med ”Till Storspåret”

För bästa kvalitet välj originaldokument i den dialogruta som öppnar sig under kartlänken.

 

Karta i PDF

Karta till GPS

Ängeby-Petersborg-Baljåsen Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.


 

För att spara ner GPS-filen högerklicka på länken och välj alternativet:

 • "Spara ner mål..." (Internet explorer)
 • "Spara länk som..." (Mozilla firefox).

Vandringsled runt Ängebytjärnet, cirka 1,7 kilometer

Man kan gå runt Ängebytjärnet, en sträcka på cirka 1,7 kilometer. Man går ut förbi vindskyddet över bryggorna och följer sedan tjärnet runt på en stig och grusväg. Det är en lätt och fin tur utan några backar.

För bästa kvalitet välj originaldokument i den dialogruta som öppnar sig under kartlänken.

 

Karta i PDF

Karta till GPS

Ängeby-Petersborg-Baljåsen Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.


 

För att spara ner GPS-filen högerklicka på länken och välj alternativet:

 • "Spara ner mål..." (Internet explorer)
 • "Spara länk som..." (Mozilla firefox).

Vandringstur Ängebytjärnet-Kuvetjärn cirka 1,5 kilometer

Från Ängebytjärnet följer man blå markering upp till Kuvetjärn. Det är ca 1,5 kilometer enkel väg. När man kommer fram till tjärnet så kan man promenera runt det. Därefter går man samma väg tillbaka till Ängebytjärnet. Det kan vara blött i marken runt tjärnet i beroende på vilken årstid det är.

För bästa kvalitet välj originaldokument i den dialogruta som öppnar sig under kartlänken.

 

Karta i PDF

Karta till GPS

Ängeby-Petersborg-Baljåsen Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.


 

För att spara ner GPS-filen högerklicka på länken och välj alternativet:

 • "Spara ner mål..." (Internet explorer)
 • "Spara länk som..." (Mozilla firefox).

Vandringstur Ängebytjärnet–Petersborg cirka 2,6 kilometer och 3 kilometer

På den här turen följer man gul markering och det går att välja två vägar. Den ena är cirka 3 kilometer. Den andra 2,6 kilometer. Båda lederna sammanstrålar vid Gladkastjärnet. Därefter är det brant terräng uppför. Leden passerar ruinerna efter fattigstugan Lindås. Efter cirka 1,4 kilometer kan man välja mellan två olika vägar. Man kan gå via Åmålsgranen eller rakt ner till Petersborg. Här finns en karta uppsatt. Efter cirka 400 meter kan man välja att gå upp över Åmålsbergen eller ner till Petersborg direkt.

För bästa kvalitet välj originaldokument i den dialogruta som öppnar sig under kartlänken.

 

Karta i PDF

Karta till GPS

Ängeby-Petersborg-Baljåsen Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.


 

För att spara ner GPS-filen högerklicka på länken och välj alternativet:

 • "Spara ner mål..." (Internet explorer)
 • "Spara länk som..." (Mozilla firefox).

Vandringstur Åmålsgranen-Åmålsbergen cirka 3 kilometer

Från torpet Petersborg kan man välja bland flera olika turer. Från torpet är det cirka 1,4 kilometer upp till Åmålsgranen. Granen är omkullblåst och området erbjuder en magisk och närmast trolsk miljö. Besökaren bjuds också på en fin utsikt cirka 200 meter innan man kommer fram till granen. Efter ytterligare 200 meter ansluter man till leden som kommer upp från Ängebytjärnet. Efter ytterligare 400 meter finns det ett stigkryss där ena stigen leder upp på Åmålsbergen med mycket fin utsikt. Det är ganska kuperad terräng ner till Petersborg. Följer man den andra stigen så är det svagt utför ner till Petersborg. Där är det mycket lätt terräng.

För bästa kvalitet välj originaldokument i den dialogruta som öppnar sig under kartlänken.

 

Karta i PDF

Karta till GPS

Ängeby-Petersborg-Baljåsen Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.


 

För att spara ner GPS-filen högerklicka på länken och välj alternativet:

 • "Spara ner mål..." (Internet explorer)
 • "Spara länk som..." (Mozilla firefox).

Vandringstur Petersborg-Baljåsen-Petersborg cirka 3,1 kilometer

Från torpet Petersborg går man över grusvägen och upp mot Björndalsberget. Där finns en raststuga med fin utsikt. På vägen upp är terrängen brant. Följ stigen mot Baljåsen som är Dalslands högsta punkt med 301 meter över havet.
Utsikten är mycket vacker. Vid Baljåsen finns en mindre övernattningsstuga med fyra britsar. Stigen mot Baljåsen är kuperad och lite stenig.

Om man väljer att gå upp till Baljåsen från andra hållet följer man grusvägen cirka 600 meter och fortsätter därefter stigen upp till Baljåsen. Den vägen är ganska lättvandrad och man kan då välja att gå samma väg tillbaka från Baljåsens topp. På så vis slipper man den branta terrängen men ändå komma upp och njuta av utsikten på Dalslands högsta topp.

För bästa kvalitet välj originaldokument i den dialogruta som öppnar sig under kartlänken.

 

Karta i PDF

Karta till GPS

Ängeby-Petersborg-Baljåsen Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.


 

För att spara ner GPS-filen högerklicka på länken och välj alternativet:

 • "Spara ner mål..." (Internet explorer)
 • "Spara länk som..." (Mozilla firefox).

Naturreservat i Åmåls kommun

Åmåls kommun har idag elva stycken naturreservat.
De är utspridda i hela kommunen och orsaken till naturreservaten är olika.

Baljåsen Länk till annan webbplats.- naturreservat utgörs av branta, kalkrika skogssluttningar med värdefull fauna och flora. Dalslands högsta berg 301 m ö h.

Baståsen Länk till annan webbplats.- naturreservat utgörs av en brant sluttning, täckt av ädellövskog

Brurmossen Länk till annan webbplats.- reservatet består av sumpskogar, tallbevuxna bergimpediment och öppna myr- och mossmarker.

Bräcke Ängar Länk till annan webbplats.- är ett minnesmärke över det äldre kulturlandskapet.

Grimsheden Länk till annan webbplats.- Naturreservatet Grimsheden är ca 72 ha stort och sluttar österut ner mot Knarrbysjöns stränder.

Hafsåsen Länk till annan webbplats.- Hafsåsen utgörs av en 2,5 km lång och sluttande västbrant som i avsatser stupar ner mot Knarrbysjön.

Kednäs Länk till annan webbplats. - Kednäs på Edslans västra strand

Orsberget Länk till annan webbplats. - Orsbergets naturreservat är ett skogsområde som ligger i sluttningarna mot sjön Edslan.

Sörknatten Länk till annan webbplats. - landformerna och geologin i Sörknattenområdet är unika för landet.

Tösse skärgård Länk till annan webbplats. - omfattar ett 30-tal öar och är därmed den största vänerskärgården i Dalsland.

Yttre Bodane Länk till annan webbplats. - är ett skogs- och skärgårdslandskap i Vänern ca 1 mil norr om Köpmannebro i Åmåls kommun.

Naturvårdsförvaltare är Västkuststiftelsen och arbetar på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland och förvaltar 270 naturreservat i Dalsland och Bohuslän och Göteborgs regionen.


Pilgrimsleden i Dalsland

Pilgrimsleden i Dalsland är en varierad vandringsled som tar dig genom hela landskapet. En över 100 km lång led, över dalboslätten och vidare genom den dalsländska vildmarken.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 mars 2024
Publicerad:
9 oktober 2023