Gå till innehåll

Cykelleder och banor

Tycker du om att cykla? Vid Hanebols friluftsområde finns det många vägar som är jättefina för cykelturer.

Nedan kan ni ta del av olika cykelturer med varierande längd och underlag, alltifrån rena skogsbanor till asfalt.

För varje bana finns en karta att ladda ner och skriva ut. För bästa kvalitet välj originaldokument i den dialogruta som öppnar sig under kartlänkarna.

Att cykla i naturen är härligt och tack vare allemansrätten får du cykla nästan överallt.

Trevlig cykeltur!

Det är inte tillåtet att rida och cykla i motionsspåren.

Det är inte tillåtet att cykla i Rösskogen. Använd istället det röd-blåa 1,6 kilometersspåret vid Mossängen.

Åmåls lokal ordningsföreskrifter

Ridning, cykling och löpning

21 § Cykling får inte ske i motionsspåren i Rösskogen samt på Örnäs.

Cykling är tillåten på motionsspåren i Hanebol, Tösse och Fengersfors. För den som framför cykel i dessa motionsspår gäller dock ansvar att vidta synnerlig försiktighet gentemot alla andra som vistas på platsen, såväl människor som djur.

Det är cyklistens ansvar att säkerställa att fotgängare och andra inte utsätts för fara eller obehag till följd av fordonets framfart samt att motionsspåren inte utsätts för onödig skada eller slitage.

Ridning i motionsspår är inte tillåtet annat än på de sträckor som är tydligt markerade med skyltning om att ridning är godkänd. 6

Löpning eller promenad är förbjudet i följande motionsspår när det är preparerat för skidåkning, klassiskt och fri-stil: Hanebol, Rösskogen, Tösse och Fengersfors.

Ordningsföreskrifter Åmåls kommun Pdf, 8.7 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf 3,4 MB)

Tänk på detta inför din cykeltur

Undvik att cykla i spåren när det är tjällossning på våren och under regniga perioder, spåren håller inte. Under våren och hösten är spåren väldigt mjuka och inte så tåliga som under torrare perioder. Det blir ett hårt markslitage, använd under dessa tider istället grusvägar och asfalterade cykelbanor.

 • Cykla inte över tomter, planteringar eller mark som lätt kan skadas.
 • Det förekommer trafik på alla vägar.
 • Det kan förekomma hinder som exempelvis träd och regnskadade vägar, vägbommar, traktorvägar och stigar som är dåligt underhållna.
 • Använd cykelhjälm, trafiksäker cykel och visa hänsyn.

Hannebol eller Hanebol? Hos Kartverket och Lantmäteriet benämns området Hannebol. Detta för att underlätta vid gps-sökning. Vi benämner därför området Hannebol.

Bana

Namn

Banans Längd

Svårighets-grad

1

Hannebol-Skogsslingan-Hannebol

7,5km

MTB/ svår

2

Hannebol-Sikåsen-Hannebol

10 km

MTB/ medel

5

Hannebol-Sandviken-Forsbackabaden-Fagerhult-Hannebol

19 km

Lätt

6

Hannebol-Bodane-Torpane-Edsleskog-Petersborg-Kroppa-Sandviken-Persbyn-Kasenberg-Hannebol

50 km

Lätt/ medel

7

Hannebol-Fagerhult- Fjällbacka-Torpane-Skränna-Hannebol

33 km

Lätt/ småkuperat

8

Hannebol-Kasenberg-Segersbyn-Persbyn-Sandviken-Korsbyn-Hannebol

22 km

Lätt

9

Gula spåret/terrängspåret

7 km

MTB/Svår

10

Hanebol/Mossängen

1,6 km

MTB/Lätt

11

Teknikbanan

800 m

Lätt

Namn:

Hannebol – Skogsslingan – Hannebol

Längd:

7,5 km

Start-mål:

Hannebol

Karta:

Hannebolskartan

Märkning:

Skogsslingan 7,4 km turkos

Svårighet:

MTB-cykel/ tekniskt svår

Terräng:

skogsstigBanbeskrivning:
Markerad skogsstig med start från Hannebol. Följ turkos markering.
Terrängen består av sten, rötter och blöthål, men även en del fina stigar. Svagt kuperad.

För bästa kvalitet välj originaldokument i den dialogruta som öppnar sig under kartlänken.

 

Karta i PDF

Karta till GPS

Bana 1 Pdf, 671 kB, öppnas i nytt fönster.

Bana 1 GPS Öppnas i nytt fönster.

 

För att spara ner GPS-filen högerklicka på länken och välj alternativet:

 • "Spara ner mål..." (Internet explorer)
 • "Spara länk som..." (Mozilla firefox).

 

Namn:

Hannebol – Sikåsen – Hannebol

Längd:

10 km

Start-mål:

Hannebol

Karta:

Hannebolskartan

Märkning:

Ej markerad

Svårighet:

Medel/Lätt. Det är fyra km som man kommer fram lättare med MTB-cykel

Terräng:

Motionspår 2 km, grusväg 2 km, skogsstig 4 kmBanbeskrivning:
Start vid Hannebol. Följ cykelskyltar eller orange markering.
Storspåret ca 1,6 km till Sköllerud, sedan grus 1,4 km. Håll höger efter 500 m, höger igen efter ytterligare ca 400 m. Nu kommer man in på övre delen av 14 km- spåret är "tungcyklad" med två rejäla backar uppför och nerför.

För bästa kvalitet välj originaldokument i den dialogruta som öppnar sig under kartlänken.

 

Karta i PDF

Karta till GPS

Bana 2 Pdf, 781.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Bana 2 GPS Öppnas i nytt fönster.

 

För att spara ner GPS-filen högerklicka på länken och välj alternativet:

 • "Spara ner mål..." (Internet explorer)
 • "Spara länk som..." (Mozilla firefox).

Namn:

Hannebol – Sandviken – Forsbackabaden – Fagerhult - Hannebol

Längd:

19 km

Start-mål:

Hannebol

Karta:

Lantmäteriets terrängkarta 586 Åmål 1:50 000 för en mer detaljerad och större översiktskarta. Den har inte någon markerad sträckning inritad.

Märkning:

Ej markerad

Svårighet:

Lätt

Terräng:

Grusväg 16 km, motionsspår 3 kmBanbeskrivning
Start vid Hannebol. Följ motionsspåret orange markering mot Sköllerud. Ta vänster vid grusvägen. Efter ca 2,5 km håll höger vid Korsbydammen före bron upp till länsvägen mellan Mo-Forsbacka (På sträckan förekommer även hästträning). Man passerar ett timmerupplag innan banan kommer ut på asfaltvägen. Håll höger. Efter ca 200 m ta vänster in på grusväg mot Sandviken. Efter ca 2 km sväng vänster mot länsväg 164. Efter ca 2,8 km sväng höger in mot Forsbackabaden. Sväng vänster vid garaget ut på Svanskogsbana (järnvägsspår) och följ skyltarna ”till Storspåret”. Var uppmärksam eftersom det kan förekomma spårfordon (sker sällan). Följ tågspåret 100 m och håll höger efter viadukten. (Det är brant upp till grusvägen som man tar till vänster på.) Efter 400 m håll höger. En vägbom passeras. Efter ytterligare 500 m sväng vänster och korsa järnvägen. Efter någon km kommer man till en brant nedförsbacke före passage av ytterligare en vägbom (var uppmärksam). Från Fagerhult och förbi Tollebolskvarn är det 4,5 km lättcyklad asfalt tillbaka till Hannebol.


För bästa kvalitet välj originaldokument i den dialogruta som öppnar sig under kartlänken.

 

Karta i PDF

Karta till GPS

Bana 5 Pdf, 412.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Bana 5 GPS Öppnas i nytt fönster.

 

För att spara ner GPS-filen högerklicka på länken och välj alternativet:

 • "Spara ner mål..." (Internet explorer)
 • "Spara länk som..." (Mozilla firefox).

Namn:

Hannebol – Bodane – Torpane – Edsleskog – Petersborg – Kroppa – Sandviken – Persbyn – Kasenberg – Hannebol

Längd:

50 km

Start-mål:

Hannebol

Karta:

Lantmäteriets terrängkarta 586 Åmål 1:50 000 för en mer detaljerad och större översiktskarta. Den har inte någon markerad sträckning inritad.

Märkning:

Ej markerad

Svårighet:

Lätt/medel. Ej tekniskt svår

Terräng:

Asfalt 13 km, grusväg 37 km

 

Banbeskrivning:
Start vid Hannebol. Kör mot länsväg 164 över till cykelvägen mot Tollebols kvarn. Grusvägen börjar när man korsar Svanskogsbanan (järnvägsspår) efter ca 6 km. Håll höger vid Skränna ca 10 km från Hannebol (skyltat V Bodane). Sväng höger efter ytterligare ca 2,6 km (vid en vägbom). Efter 2 km passeras ytterligre en vägbom. Vid Grättve, ta höger in på en asfaltväg mot Edsleskog. Efter ca 1 km, ta vänster. Banan går förbi Bräcke ängar. Sväng vänster på länsväg 164. Efter 800 m, sväng höger mot Petersborg. Till vänster ser man Fryxellsgården.
Nu bär det svagt uppför 2,5 km till Petersborg som är en fin rastplats. Fortsätt på grusvägen 3 km och håll höger. Efter ca 200 m sväng vänster mot Kroppan. Sedan passerar man mellan Ömmeln och Kalven och kommer fram till Sandviken där det är fint att bada.

Ta vänster upp mot Persbyn. Efter ca 4 km korsar man länsvägen (Svanskogvägen) och ner ca 150m på traktorväg. Passera en grusväg och följ traktorvägen ytterliggare ca 400m. Håll vänster och följ grusvägen ca 6 km mot Segersbyn och Kasenberg. Håll höger in på cykelvägen mot Åmål, Den går längs Bergängsvägen och under Karlstadsvägen. Sväng vänster förbi Toyota och höger ut på Kristinebergsgatan. Håll vänster på cykelvägen, höger ca 150 m efter fotbollsplanerna. Höger upp på Hesselbomsvägen ca 150m, sedan höger över Östra åsen och på viadukten över 45:an, till Hannebol.

För bästa kvalitet välj originaldokument i den dialogruta som öppnar sig under kartlänken.

 

Karta i PDF

Karta till GPS

Bana 6 Pdf, 859.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Bana 6 GPS Öppnas i nytt fönster.

 

För att spara ner GPS-filen högerklicka på länken och välj alternativet:

 • "Spara ner mål..." (Internet explorer)
 • "Spara länk som..." (Mozilla firefox).

 

Namn:

Hannebol – Fagerhult – Fjällbacka – Torpane – Skränna – Hannebol

Längd:

33 km

Start-mål:

Hannebol

Karta:

Lantmäteriets terrängkarta 586 Åmål 1:50 000 för en mer detaljerad och större översiktskarta. Den har inte någon markerad sträckning inritad.

Märkning:

Ej markerad

Svårighet:

Lätt/små kuperat. Ej teknisk svår

Terräng:

Asfalt 10 km, grusväg 23 km, stig 500mBanbeskrivning
Start vid Hannebol. Kör mot länsväg 164 och ta cykelvägen till Tollebols kvarn. Fortsätt över en bro och sväng höger mot Fagerhult. Håll ut höger mot Kroken och följ grusvägen där man passerar en vägbom. Korsa Svanskogsbanan (järnvägsspår) och ta vänster ut på Storspåret. Efter några hundra meter så kommer man ut till stigen som är ca 500 m lång. Sedan kör man fin grusväg till Fjällbacka. Håll vänster fram till ny korsning där man kör rakt. Nu blir det ca 4 km grusväg. Vid orienteringstavlan vid ödetorpet håll vänster. Passera Lofterud och efter 1.3 km rakt mot Torpane. Håll vänster vid Torpane. Härifrån ca 5 km till Skränna här passeras två vägbommar. Håll vänster mot Bodane. Följ vägen förbi Jakobsbyn, Tollebolskvarn och länsväg 164.Sväng sedan höger ut på cykelvägen. Efter ca 1 km, håll vänster mot Hannebol på grusvägen rakt fram ca 1 km.

För bästa kvalitet välj originaldokument i den dialogruta som öppnar sig under kartlänken.

 

Karta i PDF

Karta till GPS

Bana 7 Pdf, 583.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Bana 7 GPS

 

För att spara ner GPS-filen högerklicka på länken och välj alternativet:

 • "Spara ner mål..." (Internet explorer)
 • "Spara länk som..." (Mozilla firefox).

Namn:

Hannebol – Kasenberg – Segersbyn – Persbyn – Sandviken – Korsbyn - Hannebol

Längd:

22 km

Start-mål:

Hannebol

Karta:

Lantmäteriets terrängkarta 586 Åmål 1:50 000 för en mer detaljerad och större översiktskarta. Den har inte någon markerad sträckning inritad.

Märkning:

Ej markerad

Svårighet:

Lätt

Terräng:

Asfalt 4,5 km grusväg 17,5 kmBanbeskrivning
Start vid Hannebol. Kör via cykelbanorna över Östra Åsen, ner vänster på Hesselbomsvägen och vänster utefter fotbollsplanerna. Sväng höger vid Kristinebergsskolan och vänster in på cykelbanan förbi Toyota. Ta höger under Karlstadsvägen och sedan vänster. Följ Bergängsvägen. Fortsätt under E45, över länsvägen (Svanskogsvägen) mot Kasenberg där grusvägen börjar. Ta vänster. Efter ca 5,7 km håller man höger och följer traktorvägen ca 500m. Vid Persbyn korsar man Svanskogvägen. Följ grusvägen rakt fram som leder mot Sandviken (där det är fint att bada). Efter 300 m håll vänster. Golfbanorna vid Forsbacka dyker upp efterhand på höger sida. 2 km senare passerar man asfaltvägen, håller höger på vägen ca 200 m, sedan vänster in på grusvägen ner mot Korsbyn. Man ser ett timmerupplag på högersidan. (På sträckan förekommer hästträning). Håller vänster mot Sköllerud efter ca 2 km (Storspåret in mot Hannebol).

För bästa kvalitet välj originaldokument i den dialogruta som öppnar sig under kartlänken.

 

Karta i PDF

Karta till GPS

Bana 8 Pdf, 324.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Bana 8 GPS Öppnas i nytt fönster.

 

För att spara ner GPS-filen högerklicka på länken och välj alternativet:

 • "Spara ner mål..." (Internet explorer)
 • "Spara länk som..." (Mozilla firefox).

Namn:

Gulaspåret/terrängspåret

Längd:

7 km

Start-mål:

Hannebol

Karta:

Hanebolskartan

Märkning:

Gula spåret/ terrängområdet 7 km gul

Svårighet:

MTB-cykel/Svår tekniskt

Terräng:

SkogsstigBanbeskrivning:
Markerad skogsstig med start från Hannebol, följ sedan gul markering.

Terrängen består av fina stigar med inslag av rötter och stenar. En svagt kuperad bana som är tekniskt svår på vissa sträckor.

För bästa kvalitet välj originaldokument i den dialogruta som öppnar sig under kartlänken.

 

Karta i PDF

Karta till GPS

Bana 9 Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Bana 9 GPS Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

 

För att spara ner GPS-filen högerklicka på länken och välj alternativet:

 • "Spara ner mål..." (Internet explorer)
 • "Spara länk som..." (Mozilla firefox).

Namn:

Hannebol/Mossängen

Längd:

1,6 km

Start-mål:

Hannebol/mossängen

Karta:

Hanebolskartan

Märkning:

Röd/blå

Svårighet:

MTB-cykel

Terräng:

Skogsstig/grusvägBanbeskrivning:

Markerad skogsstig med start från Hannebol, följ sedan röd/blå markering.

Terrängen traktorstig/grusväg. En svagt kuperad bana som har en brant upp till vattentornet från Hanebolssidan.

För bästa kvalitet välj originaldokument i den dialogruta som öppnar sig under kartlänken.

 

Karta i PDF

Karta till GPS

Bana 10 Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Bana 10 GPS Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

 

För att spara ner GPS-filen högerklicka på länken och välj alternativet:

 • "Spara ner mål..." (Internet explorer)
 • "Spara länk som..." (Mozilla firefox).

Namn:

Teknikspåret

Längd:

800 meter

Start-mål:

Hannebol

Karta:

Hannebolskartan

Märkning:

Blå teknikspåret

Svårighet:

Lätt

Terräng:

SkogsstigBanbeskrivning:

Teknikbanan är markerad med blå skylt och är cirka 800 meter lång. Banan är platt med hinder och skarpa svängar. Alla hinder går att åka förbi utan att man måste klara själva hindret.

För bästa kvalitet välj originaldokument i den dialogruta som öppnar sig under kartlänken.

 

Karta i PDF

Karta till GPS

Bana 11 Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

GPS-spår saknas för denna bana

 

För att spara ner GPS-filen högerklicka på länken och välj alternativet:

 • "Spara ner mål..." (Internet explorer)
 • "Spara länk som..." (Mozilla firefox).

Cykelkarta Åmåls tätort

Cykelkartan visar cykelbanorna i Åmåls tätort.

Den ger tips på lämlpiga cykelvägar där även annan trafik förekommer.

För bästa kvalitet välj originaldokument i den dialogruta som öppnar sig under kartlänken.

Cykelkarta Åmåls tätort Pdf, 539 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 mars 2024
Publicerad:
5 oktober 2023