Gå till innehåll

Gamla Staden

Stadsdelen öster om ån och norr om Kungsberget kallar vi i Åmål för Gamla Staden.

Området undgick den stora branden 1901 och har fått behålla sin genuina prägel av gammal stadsmiljö. Längst ut mot Vänern ligger Hembygdsmuseet och i anslutning till området finns också gästhamnen.

Här hittar du det som kallas "Gamla Kyrkan", byggnad från 1600-talet, där Åmåls första kyrka en gång legat. Byggnaden ägs numera av kommunen och används inte idag som kyrka utan som event- och konsertlokal men har fortfarande ett stort kulturhistoriskt värde.

Mellanbron i Åmål

I Gamla staden kan vi också njuta av den vackra stadsparken - Plantaget. Plantaget och byggnaderna runt parken är en av landets bäst bevarade 1700-talsmiljöer. Detta är området för den gamla stadens marknadsplats. Marknaden och torgförsäljningen flyttades sedermera till det nuvarande torget väster om ån och Plantaget iordningställdes till en lummig park.

Illustrerad kartan över Åmåls Gamla stad

Texterna är delvis hämtade från Åke Blomgrens stadsvandring samt Margareta Nilars, Åmåls kommunarkiv

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 november 2023
Publicerad:
26 juni 2023