Gå till innehåll

Grafisk profil

För att Åmåls Kommun ska ha ett enhetligt uttryck i all vår kommunikation så har vi regler för den grafiska profilen.

Det innefattar användning av logotyp, vilka färger vi har, typsnitt som vi använder oss av och grafiska element.

Logotyp

Logotypen finns i fyra varianter. Stadsvapnet i fullfärg med antingen svart eller vit text. Använd den version som ger högst läsbarhet beroende på om den placeras på bild eller bakgrundsfärg.

Det finns även två transparenta versioner som lämpar sig bra om bakgrunden går i toner som påminner om de som är i stadsvapnet. Använd den svarta för ljusa bakgrunder och den vita varianten för mörkare bakgrunder.

Logotyper Åmåls kommun

Välj alltid den variant av logotypen som ger störst kontrast mot bakgrunden. Sträva efter att alltid använda huvudlogotypen, men för att den ska passa krävs det en ljus bakgrund.

Om bakgrunden är mörk så välj istället huvudlogotypen fast med vit text.

När bakgrundsfärgen påminner om de i skölden, använd den helvita eller helsvarta versionen beroende på vad som ger högst kontrast.

Undvik: Placera aldrig huvudlogotypen mot bakgrund eller mot färger med för låg kontrast eller bakgrunder som påminner om de i skölden. Använd inte de enfärgade versionerna på bakgrunder med för låg kontrast. Använd aldrig logotyp som textversion.

För att logotypen ska komma till sin fulla rätt finns det en så kallad frizon omkring den. Innanför detta område får inga andra element eller text placeras. Detta skapar en större tydlighet kring logotypen. Undvik att placera logotypen närmre en kant än den yttre linjen på frizonen.

För de liggande varianterna så består frizonen av storleken på symbolen i logotypen.

För de varianterna där vi endast använder skölden så blir frizonen storleken på den övre slottsmuren av skölden.

Om du är i behov av logotyp till tryck, kontakta Daniel Hofling, daniel.hofling@amal.se

Ladda ner Åmåls kommuns logotyp

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 mars 2024
Publicerad:
22 februari 2024