Gå till innehåll

Information om eldning av trädgårdsavfall

Eldning av trädgårdsris

Bild: Mostphotos

Torrt trädgårdsavfall som inte kan nyttjas för kompostering får eldas, dock endast om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår.

Med anledning av Naturvårdsverkets bestämmelser om eldning av trädgårdsavfall vill vi lämna följande information.

Då olika bestämmelser florerat i media har bygg- och miljönämndens ordförande beslutat att följande gäller tills vidare.

Torrt trädgårdsavfall som inte kan nyttjas för kompostering får eldas, dock endast om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår. Självklart gäller att eldning kan ske utan risk för spridning, kontakta räddningstjänsten vid minsta tvekan.

För att anordna majbrasor krävs dispens från samhällsbyggnadsförvaltningen. Kontakta även räddningstjänsten.

/Samhällsbyggnadsenheten

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 april 2024
Publicerad:
25 april 2024