Gå till innehåll

Ökning av VA-taxan för brukningsavgifter i Åmål från 1 april

Fyller glas med vatten från kranen.

Höjning av VA-taxan

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i VA-taxan. Avgifterna som tas ut av VA-kollektivet ska täcka nödvändiga kostnader för de tjänster som levereras.

Åmåls kommun, som VA-huvudman, ser regelbundet över VA-taxan för att säkerställa att den återspeglar de kostnader som uppstår både för att utöka och för att säkert driva och underhålla VA-verksamheten.

Under de senaste åren har Åmåls kommuns VA-verksamhet redovisat ökande kostnader samt ett ökande behov av underhåll för VA-infrastrukturen. De aktuella kostnadsökningarna beror främst på att mer resurser krävs för att tillgodose underhållsbehovet för kommunens VA-infrastruktur, samt på betydande prishöjningar för material som är kritiska för verksamheten.

Tidigare har det fattats beslut om att höja taxan tilll fondering för att finansiera byggandet av ett nytt vattenverk i Åmål. Denna höjning trädde i kraft den 1 januari 2023 och kan inte användas för att balansera driftresultatet för VA-verksamheten.

För att avgifterna ska täcka de ökade kostnaderna för en fullgod drift och förvaltning av kommunens allmänna VA-anläggningar föreslås en höjning av brukningstaxan med 25 % från och med den 1 april 2024.

För en normalvilla av typen "typhus A" med en förbrukning på 150 kubikmeter innebär denna justering att årskostnaden ökar från 7 738 kronor till 9 673 kronor, vilket motsvarar en ökning på 161 kronor per månad för kunden. Priset för en liter vatten uppgår efter höjningen till 6,4 öre.

Kontakt

 • Emil Martinsson

  Roll
  VA-chef
  E-post
  emil.martinsson­@saffle.se
  Telefon
  0533-68 17 50
  Besöksadress:
  Järnvägsgatan 9, Säffle
 • Kundservice vatten- och renhållning

  Roll
  Frågor om fakturor, abonnemang, kärl och tömning av sopor
  E-post
  varenhallning­@saffle.se
  Telefon
  0533-68 15 89
  Besöksadress:
  Järnvägsgatan 9, Säffle
  Övrigt:

  Chatta med oss! Vi svarar gärna på dina frågor. Även om vi inte är på plats kan du använda chatten dygnet runt för att själv söka fram svaret på de flesta av dina frågor.

  Vår telefontid är vardagar mellan 09:30-12:00, men via chatt når du oss hela dagen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 mars 2024
Publicerad:
26 mars 2024