Gå till innehåll

Stort intresse för gränsöverskridande möte

Landshövdingarna  i länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland  Sten Tolgfors och  Georg Andrén.

Landshövdingarna i Länsstyrelsen i Västra Götaland och Värmland, Sten Tolgfors och Georg Andrén. Foto: Kristoffer Ljung

På fredag hölls det första av flera planerade möten i Västra Götalands läns gränstrakter. Mötena ska främja samverkan inför framtidens gränslösa utmaningar.

Till det första mötet i Åmål kom en rad företrädare för kommuner, regioner och myndigheter som är viktiga för utvecklingen i norra Dalsland och västra Värmland.

De gränsöverskridande mötena har initierats av Länsstyrelsen Västra Götaland. De är ett svar på det behov av ökad samverkan över länsgränsen, som flera kommuner uttryckte när landshövding Sten Tolgfors besökte dem förra året.

Gränsöverskridande utmaningar

– Den gröna omställningen, utbyggnaden av det civila försvaret, och näringslivsutvecklingen innebär fantastiska möjligheter, men också komplexa utmaningar som inte stoppar vid administrativa gränser, För att effektivt ta oss an den här frågan krävs att vi alla, och de kommuner och myndigheter vi företräder, samarbetar över länsgränserna. Det är så förutsättningarna för utveckling ser ut i norra Dalsland och västra Värmland. Detta är tanken och syftet med dialogmötet, säger Sten Tolgfors.

Stort intresse

Intresset för den här typen av möten har visat sig stort. Till mötet i Åmål kommer 60 deltagare, från fem kommuner, två regioner, två län, två civilområden, och två sektorsmyndigheter.

– Det här mötet överskrider inte bara geografiska och administrativa gränser, utan också gränser för sektorsansvar. Gränser mellan kommuner, regioner och län finns där, men samarbete behövs för att hantera de utmaningar och möjligheter som vi nu står inför, säger Sten Tolgfors.

Ytterligare två möten planerade

Länsstyrelsen planerar för fler möten över länsgränserna. Ytterligare två möten är redan tilltänkta, det ena längs gränsen mellan norra Skaraborg, Örebro och Värmland, och det andra längs gränsen mellan Halland och Västra Götaland.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 mars 2024
Publicerad:
25 mars 2024