Gå till innehåll

Första spadtaget för särskilda boendet på Tjuke

Det första spadtaget för byggnationen av nya särskilda boendet på Tjuke, Västra Åsen

Den 20 mars klockan 13:00 var det byggstart för Åmåls nya särskilda boende på Tjuke, Västra Åsen. Det symboliska första spadtaget följdes av en kraftig sprängsalva i området där särskilda boendet nu ska byggas.

Strax intill samlades besökarna för att fira med smörgåstårta och lyssna till flera talare som beskrev processen fram till dagens byggstart. I februari 2026 ska byggnaden stå klar. Ett nytt särskilt boende med 50 platser och centralkök avsett för att kunna laga mat till alla kommunens särskilda boenden inklusive hemtjänsten.

Alla lägenheter kommer att ligga i markplan med egen uteplats till varje lägenhet som nås från den egna lägenheten. En satsning görs också på gemensamma utegårdar med attraktiv miljö. Läget för boendet är lantligt med närhet till djur och natur, och ända beläget nära centrum.

Huset kommer att värmas med bergvärme med golvvärme. Sommartid kommer systemet att kunna ge golvkyla. Hela fastigheten är “krisförberedd”. Det innebär att den är utrustad med reservkraft för el och borrhål för vatten vid händelse av avbrott i vattenleveransen. Solceller kommer att försörja värmepumparna med el stora delar av året och även bidra till övrig elförsörjning. Produktionskostnaden är preliminärt beräknad till 220 miljoner kronor.

Bakgrund

Åmåls kommun är i stort behov att ett nytt särskilt boende. Kommunen har en ökande andel äldre och ett ökat antal dementa som behöver tidig omsorg. Nuvarande särskilda boendet Ekbacken har inte en tillfredställande arbetsmiljö. Det består av 16 boendeplatser och 15 korttids/växelvårdsplatser som skall ersättas av det nya särskilda boendet på Tjuke.

Kommunstyrelsen fattade i februari 2023 beslut om att inleda projektering av ett särskilt boende på fastigheteten del av Tjuke 1:3. Kommunstyrelsen beslutade även att Åmåls kommun ska äga det nya boendet och vara byggherre för projektet. Det nya särskilda boendet ska vara klart efter sommaren 2026 och ha 50 boendeplatser. Det kan jämföras med dagens 20 platser på Ekbacken.

Det nya boendet kommer att kunna utökas med 14 platser om behov skulle uppstå i framtiden. De nya lokalerna ska också rymma ett nytt centralkök som ersätter dagens kök på Åmålsgården. Det köket är utdömt och kommer att byggas om till lokaler för sjuksköterskor och Rehab.

Boendet på Tjuke planeras som en enplansbyggnad med lägenheterna i flyglar. På så vis får de bonde tillgång till fina uteplatser i anslutning till lägenheten. Hela området runt särskilda boendet kommer att vara inhägnat och bli ett trevligt naturområde nära djur för de boende att kunna vistas i.

Infarten till Tjukes nya boende kommer att vara Axvägen. Det i idag den lilla grusvägen som passerar förbi Andréns motor. Kommunen undersökte sju tänkbara platser för det nya boendet innan man kom fram till att Tjuke är den mest lämpliga platsen.

- Det är ett jättefint område. Det är lätt att ta sig dit för personalen och anhöriga och det ligger i ett fint naturnära område, och ändå nära in till Åmål. De boende slipper buller och störande ljud från centrum, säger samhällsbyggnadschef Björn Wennerström som också är kommunens ombud i byggprocessen.

Flera politiska beslut fattades under 2023 inför en byggstart. I november 2023 var projekteringsfasen vara klar och alla kostnader vara beräknade. I början av 2024 fattade kommunfullmäktige beslutat om att bygga ett nytt demensboende på Tjuke. Byggtiden beränas vara 18 månader och pågå under perioden mars 2024 – augusti 2026.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 mars 2024
Publicerad:
21 mars 2024