Gå till innehåll

Mellanbron

Mellanbron är en av de äldsta broarna i Åmål, även kallad Valvbron.

Mellanbron

Redan vid stadens grundande fanns det en träbro här och på samma plats som den nuvarande valvbron.
Lantmätare Bo Kempensköld beskriver 1696 broarna i Åmål som ”gamble, dock behållne”.

Mellanbron var från början en träbro, så kallad träbalkbro, byggd av grova timmerbjälkar. På ytan låg ett lager av näver och överst en fyllning av jord och grus.
Den gamla träbron var föremål för ett flertal reparationer under 1700-talet, och 1839 bestämdes att en välvd bro av sten skulle byggas.

Avtal om brobygge träffades med byggmästare Anders Kallin i Tösse. Arbetet påbörjade 1841, men en tvist uppstod på grund av att brofästena inte utförts på ett betryggande sätt och bygget blev ej godkändt. Uppgörelse träffades efter en lång rättslig process. Brofästena stadgades slutligen och den vackra bron var färdig 1846.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 november 2023
Publicerad:
26 oktober 2023