Gå till innehåll

Kommun och politik

Kommunen ansvarar för att tillhandahålla samhällstjänster som skola, äldreomsorg, vägunderhåll sophämtning och mycket annat. Folkvalda politiker i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder ansvarar fattar beslut och styr kommunens verksamheter. Kommunens tjänstepersoner är anställda för att sköta den dagliga servicen för invånarna. Kommunens kostnader betalas med skatter och avgifter som invånarna i kommunen betalar.