Gå till innehåll

Vatten och avlopp

Vårt viktigaste livsmedel är dricksvattnet, som vi i Åmål har förmånen att få från Vänern. Det använda vattnet blir till avloppsvatten som renas i avloppsreningsverket innan det släpps ut i Vänern igen.

Akuta problem med exempelvis vattenförsörjning ska alltid ringas in till kommunen.
Under dagtid ring vår kundservice på 0533-68 17 50.
Efter kontorstid ring SOS Alarm 010-530 10 47.
Akut skyfallsöversvämning - ring 112.

 

Förutom den information ni hittar på vår webbplats finns även matnyttig information på andra webbplatser.

Vattenmyndigheterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
De fem Vattenmyndigheternas gemensamma hemsida ger alla som är intresserade eller berörda av vattenförvaltning en möjlighet att få insyn i hur Sveriges vattenmyndigheter genomför EU:s ramdirektiv för vatten. De ger oss möjlighet att ta del av hur EU:s nya vattenförvaltning genomförs i Sverige.


Professor Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Frågor och svar om vatten i allmänhet.
Om vatten för barn, ungdomar och alla andra som vill veta mer om vatten.

Frågelådan drivs av Uppsala Vattencentrum (UVC) vilket är en samarbetsorgan mellan Uppsala universitet, SGU (sv. geologiska undersökningar), SLU (sv. lantbruksuniversitet), Livsmedelsverket, Uppsala kommun och Länsstyrelsen i Uppsala län.


Svenskt vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Svenskt Vatten arbetar med att tydliggöra och stärka VA-verksamhetens roll i samhället. De organiserar samarbete och kunskapsspridning i tekniska, administrativa och ekonomiska frågor och stöder teknikutveckling och utformning av nya VA-lösningar utifrån bland annat kretsloppstänkande och höga krav på skydd för hälsa och miljö


LivsmedelsverketLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
På livsmedelsverkets hemsida finns länkar till dokument om dricksvatten och dricksvattenberedskap för en säkrare dricksvattenförsörjning.


Vattenkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vattenkartan är en karttjänst som vattenmyndigheterna tillhandahåller via internet. Här kan du finna mycket av den geografiska information som berör sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten i Sverige.


Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Nationell kunskapsbank om enskilda avlopp.
Här finns bland annat information om: Varför rena avlopp? Lagar och regler, avloppsteknik och hur du planerar ditt enskilda avlopp.