Gå till innehåll

Kristinebergskolan

Kristinebergskolan är en högstadieskola med ca 460 elever fördelade på 16 klasser. Skolan bedriver även verksamhet för anpassad grundskola.

Entré Kristineberg skola

Skolan är indelad i arbetslag där ett av arbetslagen är resursförstärkt så att det alltid är två lärare i klassrummet samt en resurspedagog. Skolan har även en särskild undervisningsgrupp där möjlighet ges till ökat individuellt stöd under skoldagen.
Varje arbetslag har en elevcoach som bidrar till ökad social trygghet för eleverna. Elevcoacherna delar på mentorsansvaret för eleverna med respektive klass två mentorer.
Elevcoacherna ingår också i skolans trygghetsteam som utöver elevcoacher består av socialpedagoger, kuratorer och lärarassistenter.

Inför läsåret 23/24 infördes mobilförbud under skoldagen. Mobilerna samlas in i samband med att skoldagen startas och återlämnas vid dagens slut.

Kristinebergskolan är byggd 1987 och ligger i Norra delen av Åmål med närhet till ishall, simhall, konstgräsplan och friluftsområden

Södra skolan på Instagram

Följ oss gärna på Instagram

Frånvaroanmälan görs via vår lärplattform Schoolsoft

Här kan du lära dig hur du lägger in en frånvaroanmälan. Frånvaroanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ledighetsansökan görs via vår lärplattform Schoolsoft

Här kan du lära dig hur du lägger in en ledighetsansökan. Ledighetsansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar ni provdatum för grundskolan

Skolverket Länk till annan webbplats.

Elevhälsans mål är att tillsammans skapa goda möjligheter för varje elevs lärande och utveckling.

Som elev eller förälder är du alltid välkommen att söka upp oss och be om hjälp. Vår uppgift är att på bästa sätt förmedla det stöd och den hjälp som behövs.

För elevhälsans insatser ska det finnas tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Här kan du läsa mer om elevhälsa och hälsobesök under skoltid.

Skolsköterska
Malin Waern
Telefon:
0532-172 89
E-post: malin.waern@amal.se

Skolkurator
Daniel Larsson
Telefon: 0532-172 81
E-post: daniel.larsson@amal.se

Jannice Johansson
Telefon: 0532- 77 699
E-post: jannice.johansson@amal.se

Specialpedagog
Jenny Ekelund-Ramberg
Telefon: 0532-777 211
E-post: jenny.ekelund-ramberg@amal.se

Kristinebergskolan
Ann-Christine Delin
Telefon: 0532-172 72
E-post: ann-christine.delin@amal.se

Anpassad grundskola
Elke Franckaert Forsberg
Telefon: 0532-170 33
E-post: elke.franckaert@amal.se

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 juli 2024
Publicerad:
14 juni 2023