Gå till innehåll

Grundskola och fritidshem

Grundskolan består av tre skolor i tätorten, en lågstadieskola, en mellanstadieskola och en högstadieskola samt en låg- och mellanstadieskola på landsbygden.