Innehåll A-Ö

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

1

Upp

2

Upp

3

Upp

4

Upp

5

Upp

6

Upp

7

Upp

8

Upp

9

Upp

A

Upp
Allergi
Allergi har på kort tid blivit den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn och ungdom. Ungefär 4 av 10 människor beräknas ha någon form av besvär med allergi eller överkänslighet.
Arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadsenheten leder och samordnar Åmåls kommuns samlade insatser mot arbetslöshet inom ramen för olika arbetsmarknadsprogram
Arkiv - Åmåls kommunarkiv
Åmåls kommunarkiv är ett lokalhistoriskt arkiv som tillhandahåller arkivmaterial och arkivservice för forskning, utbildning och kultur
Avfackling
Insamling av deponigas vid Östby miljöstation
Avfall
Avfall
Avfallshantering och återvinning
I Åmåls kommun sköts renhållningen i kommunal regi.

B

Upp
Badavgifter i Åmål
Badavgifter i Åmåls och Säffles simhallar
Badvattenkvalitén
Badvattenkvalitén kontrolleras regelbundet.
Barnkalas i simhallen
Barnkalas i simhallen
Bibliotekskatalogen
Bibliotek Dalsland
Bildarkiv
Här presenteras digitalabilder från Åmåls kommun.
Bilder från Åmåls kommun
Digitalbilder från Åmål
Bilder från Åmåls kommun
Digitalbilder från Åmål
Bilder från Åmåls kommun
Naturbilder från Åmål
Biltvätt
Tvätta miljörätt – tvätta i biltvätt
Borgerlig vigsel
Har du frågor angående Borgerlig vigsel eller boka tid för vigsel ring 0532-17015
Bostadsanpassning
En anpassning av den egna bostaden kan underlätta för funktionshindrade att bo i sitt hem.
Buller
Information om buller
Bygglovsenheten
Byggnads- och planfrågor

C

Upp
Cisterner
Sida om cisterner och cisternkontroll
CSN

D

Upp
Daglig verksamhet i Åmåls kommun
Daglig verksamhet i Åmåls kommun bedrivs vid sex olika dagcenter.
Drivhuset
Drivhuset är personer mellan 16-30 år som står utan sysselsättning och har behov av insatser från flera verksamheter samtidigt.

E

Upp
Egenkontroll för lokaler
Egenkontroll för lokaler
Enskilda avlopp
Enskilda avlopp

F

Upp
Familjecentralen i Åmål
Åmåls familjecentral är en mötesplats för barnfamiljer i Åmåls kommun. Hit är du som väntar barn eller har barn upp till 6 år välkommen.
Familjerådgivning
Dalslandskommunernas social-/omsorgsförvaltningar driver gemensamt familjerådgivning.
Feriepraktik och sommarlovsföretagare 2018
Feriepraktik, sommarjobb och sommarlovsföretagare
Fiske i Åmåls kommun
Bor du på Örnäs camping så bor du vid Europas största insjö. Vänern lämpar sig utmärkt för trollingfiske och isfiske.
Folkhälsa
I Åmål pågår flera förebyggande insatser för folkhälsan.
Fritidsbanken
Fritidsbanken
Funktionshinder
Att ha en funktionsnedsättning innebär att man på grund av sjukdom eller skada har svårt att fungera i sitt dagliga liv. Funktionshindrade har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och aktivt kunna delta i samhället. Stödet och servicen ska vara anpassat till den enskildes behov.
FÅC - För Åmål i centrum
FÅC verkar för att kommunens invånare skall få tillgång till en aktiv miljö med meningsfulla aktiviteter och evenemang som gör att man trivs, gynnar sin stad.
Färdtjänst, Riksfärdtjänst
Om man har svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel kan man ansöka om färdtjänst.
Föreningar i Åmåls kommun
Åmål har ett rikt föreningsliv med föreningar inom många skiftande intresseområden.
Företagens A-Ö
Företagens A-Ö hjälper dig som är företagare, eller på väg att starta företag, att hitta rätt handläggare/kontaktperson i vår kommun.
Företags avfallshantering
Företags avfallshantering
Företagsregister
Här hittar du länkar till de företag i Åmåls kommun som har egna hemsidor.
Företagsregister
Här hittar du länkar till de företag i Åmåls kommun som har egna hemsidor.
Förskolan Björken
Information om förskolan Björken
Försäljning av kemikalier i detaljhandel
Försäljning av kemikalier i detaljhandeln

G

Upp
Gångbanerenhållning m m
Åläggande om gångbanerenhållning m.m.

H

Upp
Hamnar & Båtuppläggning
Båtplatser och sjösättningsramper
Handel & Näringsliv
Handel & Näringsliv i Åmål
Hjälpande Händer i Åmåls Kommun
Samverkets Hjälpande händer ska vara ett stöd för dig som bor i Åmåls tätort.
Hushållsavfall
Hushållsavfall
Hälsoskydd
Värmepumpar, eget avlopp, stråling

I

Upp
Internationellt
Här presenteras information om Europa Direkt Åmål och information om Åmåls kommuns internationella arbete.
Intresseorganisationer
I Åmål finns ett flertal företagareföreningar, näringslivsorganisationer och andra rådgivande organ, som verkar för företagens bestånd och utveckling. De är värdefulla kontakter vid en etablering i Åmål.
IT-enheten
Enheten ansvarar för uppbyggnaden av den informationstekniska infrastrukturen i kommunen genom inter- och intranetteknik, IT, IT-avdelningen

J

Upp

K

Upp
Kalendarium för Handelsstaden Åmål 2020
Här hittar du de aktiviteter som är på gång för Handelsstaden Åmål 2020
Kemiska bekämpningsmedel
Kemiska bekämpningsmedel
Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret tillhör kommunstyrelsens förvaltning och är underställd kommunchef.
Konsumentrådgivning
Hos konsumentsekreteraren kan du få hjälp med rådgivning vid köp av varor och tjänster, reklamationer, hushållsekonomisk rådgivning och information i konsumenträtt och skuldsaneringsfrågor.
Kulturstipendium
Information om kulturstipendiater

L

Upp
Lediga tomter
Lediga tomter i Åmåls kommun.
Logotyper i Åmål
Här finner du Åmåls kommunvapen för tryck eller för visning på Internet.
Lokala ordningsföreskrifter Hamnar
Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Åmåls Hamn
Länkar
Sida med länkar inom miljöområdet

M

Upp
MAS
Medborgarförslag
Vill du framföra dina åsikter till kommunfullmäktige så kan du skriva ett medborgarförslag
Miljöenheten
Vi på miljöenheten arbetar för att förebygga miljö- och hälsoproblem och för att de problem som ändå uppstår ska minska eller undanröjas.
Miljöskydd
Miljöskyddsarbetet utgör en viktig del av kontorets uppgifter, arbetet innebär framförallt tillsyn enligt miljöbalken.

N

Upp
Naturreservat
Åmåls kommun har idag sju stycken naturreservat.
Naturreservat Åmål
Besök fina vandringsleder i intressant skyddad natur för egna upptäcktsfärder i Dalslands och Åmåls fantastiska natur.
Notarius Publicus i Åmåls kommun
Notarius Publicus är en enskild person som utses av Länsstyrelsen.
Nyhetsbrev näringslivet i Åmål.
Varje månad ger kommunen ut ett nyhetsbrev som berör näringslivet i Åmål.
Näringslivsstrategi 2020
Information om näringslivsstrategin

O

Upp
Om Åmål
Samlad information om Åmål.
Omsorg & stöd
Här finner du information om kommunens verksamheter där du kan få stöd och hjälp i olika livssituationer.
Organisation
Organisationen är indelad i fyra förvaltningar som är specialiserad på olika områden.

P

Upp
Personliga ombud
Personliga ombud fungerar som stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.
Politik i Åmål
Åmåls kommun är en demokratisk, politikerstyrd organisation. Det innebär att förtroendevalda politiker styr kommunen.
Press
Här kan du hitta pressmeddelanden, information om presskontakter i Åmål.
Protokoll och föredragningslistor
Här finns protokoll och föredragningslistor från de kommunala nämnderna, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
Påverka själv våra politiker
Som invånare i Åmåls kommun kan du vända dig till våra politiker eller politiska nämnder

R

Upp
Radon
Radon
Rehabilitering
Om du har en funktionsnedsättning och behöver hjälp med träning eller ett hjälpmedel.
Rese- och transportpolicy
Rese- och transportpolicy
Räddningstjänst och krisberedskap
Räddningstjänsten i Åmål
Räddningstjänsten och krisberedskap
Räddningstjänsten i Åmål

S

Upp
Samverket Frivilligcentral
Frivilligcentralen är ett centrum för frivilligt arbete i Åmåls kommun och en mötesplats för omtanke och gemenskap.
Skidbacke
Åmåls skicenter
Slamtömning
SITA Sverige AB är kommunens slamtömningsentreprenör
Smittskydd
Information om smittskydd
Socialtjänst, Socialbidrag
Rådgivning, stödinsatser och bistånd till enskilda och grupper, där finns också familjecentral en mötesplats för barnfamiljer.
Solarier
UV strålning - solarium
Sotning
Sotning och brandskyddskontroll
Statistik 2007
Statistik för Åmåls kommun 2007
Statistik 2008
Statistik för Åmåls kommun 2008
Statistik 2009
Statistik för Åmåls kommun 2009
Statistik för Åmåls kommun
Under denna rubrik hittar Du faktauppgifter om Åmåls kommun och statistikuppgifter om befolkning, ekonomi, skatt, sysselsättning mm.
Strålning
Strålning har alltid varit en del av människans miljö. En av våra viktigaste strålkällor är solen.
Studie- och yrkesvägledning
ansökan till gymnasium
Styrelsen
Föreningsarkivets styrelse
Sveaparkens Förskola
Information om förskolan Sveaparken

T

Upp
Taxa Hanebols gård
Taxa för Hanebols gård
Taxa Idrottshallar
Taxa Idrottshallar i Åmåls kommun
Taxa Idrottsplatser
Taxa Idrottsplatser
Taxa Simhallen
Taxor Simhallen
Taxa Slamtömning
Avgifter för Slamtömning
Taxa Torghandel
Taxor Torghandelsplatser
Taxa Vatten och Avlopp
Här redovisas några av de vanligaste VA-taxorna.
Taxa Vatten och Avlopp
Taxor för vatten och avlopp
Taxor - Inköpsavtal
Information om Taxor och Inköpsavtal
Tillståndsfrågor Serveringstillstånd
Ska du starta egen verksamhet? Här finns information om olika tillstånd som kan behövas. Serveringstillstånd.
Tobak
Tobak – rökning och snusning
Torghandel
Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln
Torghandel
Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln
Tre Sjöar Runt
Strövtåg och vandringar runt Knarrbysjön, Ånimmen och Ärr.
Turism i Åmål
Här hittar du allt som turiststaden Åmål har att erbjuda.

U

Upp
Utvecklingsprojekt
Sida om olika utvecklingsprojekt

V

Upp
Vandringsleder i Åmåls kommun
I Åmåls kommun finns flera natursköna vandringsleder att välja på.

W

Upp

Y

Upp

Z

Upp

Ä

Upp
Ängebytjärnet Åmåls kommuns ädelfiskevatten.
Välkommen till Ängebytjärnen Åmåls kommuns ädelfiskevatten.

Å

Upp
Åmåls Bibliotek
bibliotek, bibblan, kulturhus
Åmåls gästhamn och ställplats
Stor båthamn och ställplats centralt i Åmåls tätort vid Vänern.
Åmåls kommuns sammanträden
Åmåls kommuns sammanträden 2012
Åmåls Kulturhus
Välkommen till Åmåls Kulturhus, här finns Biblioteket, Konsthallen och Åmåls kommunarkiv.
Åmåls stadssigill
Åmåls stadssigill

Ö

Upp
Östby Miljöstation
Östby Miljöstation är Åmål och Säffle kommuns gemensamma återvinningscentral. Här kan du som abonnent gratis lämna ditt grovavfall och farliga avfall. Välkomna till oss!
Överförmyndare i Åmål
Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män.

Sidan uppdaterades 2018-01-19

Synpunkter på sidan?